Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Debatt: Länets politiker borde satsa på byggen i trä

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I slutet av november lämnade Skogsutredningen sitt slutbetänkande till regeringen.

Omställningen till ett fossilfritt Sverige kräver at fler bostäder byggs av trä, skriver debattörerna.

Bild: TT

Utredningen slår fast att skog och skogsbruk är avgörande i omställningen till ett fossilfritt Sverige och en cirkulär ekonomi som baseras på förnybara råvaror.

Ohållbar situation

Byggsektorn står för 20 procent av Sveriges samlade klimatutsläpp. Det är en ohållbar situation om Sverige ska kunna leva upp till klimatmålet om att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2045. Därför konstaterar utredningen att strävan efter att ersätta icke-förnybara material är oerhört viktig, bland annat genom att industriellt trähusbyggande i allt högre grad får ersätta användandet av betong. Träbyggnader fungerar nämligen som en koldioxidsänka, det vill säga att de binder en del av luftens koldioxidöverskott.

Annons

Annons

En ny Sifoundersökning gjord på uppdrag av oss på Nock Massiva Trähus visar att hela tre av fyra svenskar, 75 procent, tycker att fler av de nya bostäder som byggs i Sverige borde byggas i trä. Dessutom nämner både Januariavtalet och regeringsförklaringen uttryckligen en ambition om att öka trähusbyggandet. Så varför görs inte mer för att öka byggandet i trä?

I dagsläget står flerbostadshus med trästomme enbart för 13 procent av nybyggnationen. Fram till 2029 beräknar Boverket att vi kommer att behöva cirka 600 000 nya bostäder. Ju större andel av dem som byggs i trä, desto mindre utsläpp av växthusgas och större klimatnytta.

För att det ska bli verklighet ser vi på Nock följande behov:

# En konkret handlingsplan på nationell nivå. Jämtlands riksdagsledamöter bör driva på för att regeringen ska ta fram en konkret handlingsplan för att öka trähusbyggandet.

# Träbyggnadsstrategier på kommunal nivå. Fler kommuner bör inspireras av framsynta kommuner som Trollhättan, Växjö, Skellefteå och Alingsås, där man tagit fram konkreta träbyggnadsstrategier i syfte att öka bostadsbyggandet i trä.

# Ökad kunskap i byggbranschen om materialvalens klimatpåverkan. Om träbyggandet ska öka behöver fler av Jämtlands byggaktörer börja fasa ut de material som har störst klimatpåverkan till förmån för träalternativ.

Övergången från en fossil ekonomi till en biobaserad sådan är avgörande för att Sverige ska nå sitt klimatmål till 2045. Det är starka skäl för Jämtlands riksdagsledamöter, kommunpolitiker och byggaktörer att öka takten i träbyggandet.

Annika Knaust

Olle Knaust

Nock Massiva Trähus

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan