Annons

Annons

Annons

Annons

Kyrktåsjö

Minnesord: Karl-Ivar Pettersson, Tjärnmyrberget

Den musik och kultur som Karl-Ivar så högt värnade om är som ett alldeles eget norrländsk landskap. Med gröna blomstrande ängar omgärdade av höga berg men också av djupa dalar. Där de slingrande vattendragen leder från sjö till sjö av livgivande vatten. I ett landskap fyllt av stimulans och harmoni. Men också av dramatik. I denna miljö har Karl-Ivar både verkat och längtat till under sin sjuttiosexåriga vandring genom livet.

Sorgebudet om att spelmannen och hembygdskämpen Karl-Ivar, och som artist benämnd ”Tjärnmyrbergar´n ” nu har lämnat jordelivet kom inte helt oväntat. På sin facebooksida skrev han helt öppet i mitten av november följande: ”Den kurvan man blivit tilldelad börjar nå sitt slut !” En mening som var svår att acceptera med tanke på att han alltid funnits i vår närhet. Stunden får oss samtidigt att förstå att vår tid är tillmätt.

Annons

Annons

Karl-Ivar växte upp i en musikalisk familj med åtta syskon, där pappan var en av de första som trakterade bälgaspelet i byn Tjärnmyrberget. Han blev Tåsjöbygden trogen i själ som hjärta. Trots arbete i södra delen av vårt land inom linjekraftutbyggnaden under ett tjugotal år, längtade han alltid hem till sin barndomsbygd och återvände till den 1979 med sin familj.

Hans ambition inom sitt livslånga kulturarbete med sång till dragspelsackompanjemang har öppnat vägar till att sudda ut generationsklyftorna och att bevara de gamla fina sångerna präglade av såväl flottar- som rallarepoken. Men också inom det sociala nätverket. De textrader som kom honom till del satte han toner till. Många melodier blev inspelade från år 2000 då hans första cd rosade marknaden. Låtar som ”Luffarnisse”, ”Kalle Storm” och ”Änglarna” ofta önskade av en uppskattad publik på sjukhem och äldreboenden. Listan på engagemang ute på spelmansträffar och publika speltillfällen kan göras lång. Högtidsstunderna infann sig inte enbart på platser runt Tåsjön. På den årliga natursköna spelmansstämman i Ramsele blev han genom åren festens huvudattraktion. Omsvärmad av många. Karl-Ivar värnade glesbygdens framtid och visade på ett starkt civilkurage gärna i den offentliga debatten. Hans sociala patos var starkt och äkta.

Karl-Ivar hade också en otrolig förmåga att med sitt sinnelag trösta och se positivt på sina medmänniskor. Som den gången han själv drabbades av sjukdom och genomgick behandlingar vid Sundsvalls sjukhus. Han har berättat om den tryckta stämning som rådde i sjukhussalarna bland patienterna. För att lätta upp tillvaron plockade han fram sitt dragspel som omgående förändrade stämningsbilden. Tack vare sin livssyn, parat med gott förhållande till sin nästa, har hans ofta trösterika empatiska tankar många gånger varit helande för en nedstämd kamrat. Själv drabbades hans egen familj av stor sorg 2013 då sonen Martin genom olyckshändelse i utlandet omkom endast 35 år gammal.

Annons

Vi är många som bär med oss ljusa minnen av spelmannen, historieberättaren och kamraten Karl-Ivar som nu lämnat oss för att ha flyttat upp till sina änglar som han ofta sjungit om i sina visor.

Tankarna går till makan Maud, barn och barnbarn. Minnet av glädjespridaren Karl-Ivar kommer att bestå. Hans artisteri var genuint och äkta vara.

Åke Bengtzon för Glamusikalliansen och Per Söderberg ordförande i Ångermanlands Gille

Annons

Annons

Till toppen av sidan