Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: JLU hjälper oss att klara målen

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Sveriges arbete med de globala målen för hållbar utveckling, Agenda 2030, måste bli bättre och vi måste minska risken för att vissa grupper lämnas utanför när vårt samhälle ska göras mer hållbart. Att omfamna tankarna inom Jamtli Living University är ett steg i rätt riktning.

Skiss av en tänkt ekoby på Jamtli.

Att skapa hållbara samhällen innebär att man också måste ta hänsyn till den sociala dimensionen – områden som hälsa och välbefinnande, utbildning, jämställdhet, jämlikhet och inkludering för att nämna några. När världens regeringar antog Agenda 2030 åtog de sig att genomföra de globala målen i enlighet med sina förutsättningar med nationellt relevanta mål.

Annons

Annons

Ojämlikt

Statistiska centralbyrån har följt upp hur arbetet fortlöper i Sverige. Rapporten Lämna ingen utanför - Statistisk lägesbild av genomförandet av Agenda 2030 i Sverige, oktober 2020 visar att vissa grupper riskerar att lämnas utanför i utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle.

Barn och unga, personer med funktionsnedsättning och nyanlända är några av de grupper som lyfts fram. Fler kvinnor än män lever i en utsatt situation. Rapporten visar att förutsättningarna till ett bra liv är ojämlikt fördelade i Sverige men att exempelvis att tillgång till stöd kan utjämna ojämlikhet och skapa bättre förutsättningar.

Flera röster hörs nu om att ett Living University (”ett levande universitet”) bör skapas i Östersund.

Här ska Jamtli, Mittuniversitetet och lokala aktörer samverka för att skapa ett område som blandar boende, arbete, fritid, kultur och lärande. JLU ska formas utifrån aspekter om hållbar utveckling och dess olika dimensioner - ekologiskt, ekonomiskt, kulturellt och socialt.

Hållbart byggande

Att ett hållbart byggande ska fokusera på ekologi och ekonomi är för många självklart, men kulturella och sociala aspekter kan kännas mer ovana men är nödvändiga. Som forskare menar vi att det Living University som planeras kan hjälpa oss att studera vilka aspekter som är viktiga för människor utifrån ett hållbart socialt liv. Forskare med rötter i flera forskningsområden är därför involverade för att fånga de olika aspekterna och sprida kunskap – till den nära omvärlden men också till övriga landet och till andra intresserade.

Annons

Världshälsoorganisationen talar om en hälsofrämjande arena som en plats eller ett socialt sammanhang där människor deltar i dagliga aktiviteter där miljö, organisatoriska och personliga faktorer samverkar för att påverka hälsa och välbefinnande. En arena är också en plats där människor aktivt använder och formar sin miljö och därmed skapar hälsa eller löser problem som rör hälsa. Centralt i den utgångspunkten är involvering, delaktighet och att utvecklingen av boendemiljön sker tillsammans med de människor som bor eller ska bo där och kanske även ha sin försörjning där.

Annons

JLU är inte enbart en fråga om placering, planering och uppbyggnad – det handlar om allt som rör det fortsatta dagliga livet. Här skapas en unik möjlighet för forskare att tillsammans med dem de berör studera hur ett samhälle kan byggas för att bli mer hållbart i syfte att nå de globala målen i Agenda 21.

Maria Warne

Doktor i hälsovetenskap, lektor i rehabiliteringsvetenskap

Åsa Svensson

Lektor i folkhälsovetenskap

Erika Wall, docent i sociologi, lektor i rehabiliteringsvetenskap

Mittuniversitetet, Campus Östersund

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan