Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Därför behövs Jamtli Living University

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Allt färre producerar mat till allt fler.

Ungefär 2 procent av befolkningen i Sverige producerar mat till sig själva och övriga 98 procent. Det räcker ändå inte för att mätta alla utan vi importerar en stor del av det vi äter.

Trine Amundsen Vd Torsta AB förklarar varför JLU (Jamtlis ekoby) skulle bli en viktig aktör för framtidens matproduktion.

Bild: Arkivbild

De allra flesta har ingen koppling till de som producerar mat eller kunskap om var mat kommer ifrån och under vilka förutsättningar den produceras. Samtidigt ökar antalet människor som tar tydlig ställning till vilken mat och vilken produktion som är bra för kroppen och för miljön.  

Annons

Det är viktigt för utvecklingen mot ett mer hållbart samhälle och för att uppfylla de globala miljömålen att det finns en konstruktiv dialog både kring hur mat produceras och vilken mat vi skall äta. För att kunna ha en bra dialog är det nödvändigt att den bygger på fakta och kunskap vilket tyvärr inte alltid är fallet.

Annons

Nya kontakter

Och det behöver knytas nya kontakter mellan konsumenter och producenter för att öka förståelsen och kunskapen om hur och under vilka villkor maten produceras.

Sedan några år tillbaka har vi en regional mat- och livsmedelsstrategi med en tydligt uttalad vision:

Vi skall vara en ledande matregion genom att använda våra resurser ansvarsfullt”.

Strategin slår fast att en utvecklad mat- och livsmedelsproduktion i Jämtlands län innebär både en ekonomisk möjlighet och ett globalt ansvarstagande. För att uppnå målsättningarna är kreativitet och samarbetsvilja nyckelord. Det gäller i själva produktionen, från politik och myndigheter vad gäller att skapa bra förutsättningar och optimera resurser samt från organisationer och lärosäten vad gäller att bidra med nödvändig kunskap. 2010 antogs Östersund och Jämtlands län som "Creative City of Gastronomy", vilket innebär att UNESCO utnämnt Östersund och Region Jämtland Härjedalen till gastronomisk region i ett globalt nätverk för kultur och kreativa näringar.

Kreativt tänkande

För att bli en framgångsrik matregion behöver vi bland annat satsa på att:

# Tänka kreativt och branschöverskridande.

# Tydliggöra att alla delar i matens värdekedja från jord till bord är viktiga och samverkar.

Annons

# Ha ett öppet och tillåtande klimat med metoder för att fånga upp nya idéer.

Ett mål i strategin är att Jämtlands län skall vara en nationellt och internationellt erkänd knutpunkt för mat och gastronomi med kreativa mötesplatser för företag, organisationer och akademi.

Annons

Samarbeten med prioriterade lärosäten nationellt och internationellt är väl utvecklade och att forskning kopplad till gastronomi bedrivs på Mittuiversitetet.

Som vi ser det skulle Jamtli Living University kunna vara just den knutpunkt som behövs för att förmedla både praktisk och teoretisk kunskap mellan konsumenter och producenter. Att ha tillgång till en fysisk plats nära många konsumenter där det kan utvecklas nya metoder och nya arbetssätt för en mer hållbar framtid för alla skulle vara en stor tillgång för Östersund och Jämtland. Det skulle ytterligare stärka vår profil som en kreativ och ansvarstagande matregion.

Trine Amundsen

Vd Torsta AB

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan