Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Orimliga köer för hörselvård

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Att få hjälp och vård för hörselproblem tar orimligt lång tid i regionen, anser Vänsterpartiet. Foto: Mikael Hellsten

Annons

Regionstyrelsen beslutade den 8 december att utreda ett vårdval för hörselvården i Region Jämtland Härjedalen. Förslaget kom väldigt plötsligt från de blågröna, en timme innan beslutsrundan inbakat i Regiondirektörens månadsrapport. Vänsterpartiet valde att rösta nej av flera anledningar.

Vår första fråga är hur underbyggt förslaget att utreda ett vårdval inom hörselvården är? Har de blågröna ens fört någon dialog med verksamheten innan de kom fram till sitt beslut i frågan?

Annons

Köerna till hörselvården i Region Jämtland Härjedalen är orimligt långa och självklart ska ingen behöva vänta över 18 månader på att få hörapparat. Men att införa vårdval behöver inte nödvändigtvis råda bot på köerna. I Kalmar har man utrett ett eventuellt införande av vårdval för att korta köerna, men den utredningen visade att det fanns risk för försämringar. I Kalmar valde man istället att satsa på den befintliga hörselvården med bra resultat.

Annons

Det är viktigt att hörselvården i vår region utvecklas utan att vårdkvalitén äventyras. Ett steg i rätt riktning vore att regionen ansluter sig till det nationella kvalitetsregistret för hörselrehabilitering, som gör vetenskapliga utvärderingar av hörapparatutprovning. Där deltar 18 av landets 21 regioner, men inte region Jämtland Härjedalen.

I Region J/H jobbar man i detta nu med förändringar inom hörselvården då en flytt är planerad till mer anpassade lokaler samt att det då är tänkt att man ska se över arbetssätt, flöden och kompetenser i de olika delflödena. När allt detta arbete är på gång för att förbättra tillgängligheten och förbättringar inom den egna verksamheten vore det dumdristigt om man också valde att kasta in ett vårdval, som riskerar att splittra upp hörselvården.

Vårdreformer ska bygga på väl underbyggda fakta, inte lösa antaganden. Enligt Hörselskadades riksförbund (HRF) visar vetenskapliga undersökningar, utredningar och erfarenhet från andra delar av landet att vårdval kan leda till markant försämring av vårdkvalitén, minskad tillgång till utvidgad hörsel rehab och högre vårdkostnader.

Annons

Vänsterpartiet anser att man istället för införa vårdval ska titta på vilka förbättringar man kan göra inom verksamheten och låt de som arbetar inom, och därmed är experter, på verksamheten leda vägen. En privatisering är ingen magisk lösning som fixar allt med en fingerknäppning. Det är dags att de blågröna inser detta innan även hörselvården i vår region raseras.

Marie Svensson (V)

Ersättare regionstyrelsen

Annons

Annons

Till toppen av sidan