Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Onödig jakt på lodjur

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Licensjakt på lodjur är en ren troféjakt på en art som minskar. Jakten innebär att allt färre lodjur kan hålla efter populationerna av dovhjort och rådjur som är mycket täta i södra delarna av landet.

Per Axell, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen hävdar att det helt saknas utrymme och behov av licensjakt på lodjur. Foto: Jan Collsiöö

Lodjuret är det mest uppskattade av våra stora rovdjur och att få se ett lodjur kan vara början på ett livslångt naturintresse.

Vi ser med stor oro på fortsatt licensjakt, en jakt som också är förbjuden enligt EU:s art- och habitatdirektiv. Lodjuret är en strikt skyddad art enligt EU-lagstiftningen som är överordnad svensk lag. Avsiktligt dödande och därmed jakt på lodjur är som utgångspunkt förbjudet. Att jakten trots förbudet skulle anses tillåten kräver rigorös bevisning. Endast i ett fåtal angivna undantagsfall kan avsiktligt dödande tillåtas. Dessa undantag skall tolkas restriktivt och hanteras idag av skyddsjakten.

Annons

Annons

Lodjuret är klassat som sårbart på senaste rödlistan som publicerades i våras. Som orsaker till rödlistningen nämner SLU Artdatabanken bland annat att antalet lodjur som fällts lagligt de senaste fem åren har varit omfattande, mellan 86 och 162 djur per år, därutöver dödas också ett 50-tal djur årligen i skyddsjakt och slutligen ytterligare ett antal genom illegal jakt.

Lodjuren i Skandinavien har extremt liten genetisk variation. Det är ovanligt att det vandrar in lodjur från Finland där det finns mer genetisk variation. Lodjuret är känsligt för jakt och populationen har minskat sedan licensjakt återinfördes. Illegal jakt på lodjur är troligen vanligt förekommande och är ett allvarligt hot mot arten som inte adresseras tillräckligt idag.

I Sverige finns uppskattningsvis 1100 lodjur och antalet familjegrupper var 189,5 under inventeringsperioden 2019/2020, vilket är en nedgång jämfört med de 202 som fanns året innan. Lodjurspopulationen minskar sedan 2008 och framförallt i det mellersta distriktet. Gränsvärdet för gynnsam bevarandestatus har satts till minst 870 individer.

Svenska Rovdjursföreningen hävdar att det helt saknas utrymme och behov av licensjakt på lodjur. Angreppen på tamdjur är få söder om renbetesområdet och lodjuren angriper oftast inte jakthundar. Att motivera en jakt bara för att tillfredsställa jägares behov av troféjakt och undanröjandet av en konkurrent om rådjuret som jaktbart vilt är helt förkastligt. Jakten skadar också Sveriges anseende internationellt som en nation som värnar om miljön.

Per Axell

Ordförande i Svenska Rovdjursföreningen

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan