Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Nya regler gör återvinning dyrare

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

"Om förslaget går igenom, får alla hushåll i förlängningen en höjd avfallstaxa, även de som inte prenumererar på tidningar eller som tackat nej till reklam", skriver allmännyttans miljöexpert Patrizia Finessi

Bild: TT

Annons

Inom kort väntas regeringen besluta att upphäva producentansvaret för returpapper.

I dag ansvarar pappersproducenterna för att samla in och återvinna returpapper.

Istället föreslås ansvaret och kostnaden att hamna på kommunerna och dess invånare. Få kommuner lär ha möjlighet att fullt ut bekosta separat insamling och materialåtervinning av returpappret.

Annons

Om förslaget går igenom, får alla hushåll i förlängningen en höjd avfallstaxa, även de som inte prenumererar på tidningar eller som tackat nej till reklam. Förslaget innebär ett avsteg från den viktiga internationella miljöprincipen att förorenaren ska betala. Den säger att den som sätter en produkt på marknaden ska ansvara för dess miljöpåverkan från produktion tills dess att det blir ett avfall.

Annons

En viktig princip att hålla fast vid. Det innebär också att det kommer saknas incitament för producenter av pappersmassa att ta sitt miljöansvar.

Det är inte långsiktigt hållbart och strider mot ambitionen att Sverige ska bli en cirkulär ekonomi. Även producenter av reklamblad kommer undan sitt ansvar, trots att reklamblad utgör en avsevärd del av pappret på marknaden.

Vi ser en stor risk att återvinningen minskar och att pappret i stället hamnar i restavfallet och går till energiåtervinning, där det eldas upp istället för att bli nytt papper. Vi föreslår att regeringen utreder ett system för fastighetsnära insamling av förpackningar, returpapper och matavfall, så att man enkelt kan lämna sitt avfall i närheten av sin bostad.

Patrizia Finessi

Miljöexpert Sveriges Allmännytta

Annons

Annons

Till toppen av sidan