Annons

Annons

Annons

Annons

Avtalskonflikten på Östersunds sjukhus

Debatt
Debatt: Låt personalen höras på fullmäktige

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

"Det är inte bara viktigt att personalen i regionen får insyn i vad vi politiker gör utan kanske främst hur viktigt det är för oss att få inblick i personalens verklighet", skriver Vänsterpartiets regionfullmäktigegrupp.

Bild: Malin Moberg

Annons

På förra regionfullmäktige behandlades en motion från Vänsterpartiet om ökad facklig samverkan. Motionen fick avslag och även om det är synd att den inte mötte bifall är vi glada att den viktiga frågan om personalinflytande lyfts.

Det är något vi kommer fortsätta trycka på. Det är inte bara viktigt att personalen i regionen får insyn i vad vi politiker gör utan kanske främst hur viktigt det är för oss att få inblick i personalens verklighet.

Sedan många månader rasar en debatt i media där personalen på Östersunds sjukhus skriker sig hesa om sina arbetsförhållanden, att de går på knäna. En debatt som också handlar om det absurda i att ta in hyrpersonal istället för att satsa på bättre arbetsvillkor och arbetsmiljö för att behålla och kunna rekrytera ny personal. På andra sidan hittar vi det blågröna styret som med diverse krumbukter och jonglerande med siffror viftar bort kritiken med att i stort sett förneka att det finns några problem.

Annons

Annons

Tänk om personalen inte bara fick göra sig hörd i lokal media utan istället öga mot öga möta oss politiker och får delta i våra möten. Att få komma med sina synpunkter direkt och förhoppningsvis till slut nå fram. Det var grundtanken med vår motion där vi ville att fackliga organisationer regelbundet ska bjudas in till regionfullmäktige, styrelse samt nämnder. Vi ville att de skulle få yttranderätt på nämnda möten. Vi ville också att yttranderätten skulle gälla alla fackliga organisationer som verkar i region Jämtland Härjedalen men även att den skulle gälla för representanter som verkar inom privata aktörer som faller under regionens uppföljningsansvar inom välfärd, infrastruktur, service med mera.

I det svar vi fick på vår motion sägs att andemeningen är god men att det bör vara personalföreträdare och inte fackliga företrädare som bjuds in. Vänsterpartiet är av uppfattningen att en facklig företrädare i högsta grad är en personalföreträdare och vald av sina arbetskamrater. Det är en vag grund att vifta undan motionen på, men vi hoppas att det inte betyder att vad som står i den glöms bort.

När om inte nu är det läge att bjuda in företrädare från personalen, och då inte bara från Östersunds sjukhus även om situationen där är som mest akut. Politiken måste lära sig att lyssna. Ta vara på den insyn vi politiker kan få från personalens verklighet och visa lite ödmjukhet. Det går inte att fortsätta som vi gjort hittills. Det förstår vi alla, antagligen även de blågröna. Vi hoppas att de släpper på prestigen snart och erkänner att felaktiga beslut tagits och att det görs innan det är för sent.

För Vänsterpartiets Regionfullmäktigegrupp

Elin Hoffner och Marie Svensson

Till toppen av sidan