Annons

Annons

Annons

Annons

Strömsund

Debatt
Debatt: Säg nej till vindkraft på Bleka – Strömsund

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

"I fallet med Bleka så är det ett tyskt företag som vill stå för etableringen. Kommunen får ingen ersättning utan det är bla skogsbolagen som markägare som får något tillbaka", skriver Vänsterpartiet i Strömsund. Foto: Fredrik Sandberg

Annons

I kommunens översiktsplan så tar man följande ställning till vindkraft:

“Då vindkraften redan fått ta i anspråk delar av kommunens areal, anvisad för vindkraft bör inga ytterligare nya vindkraftområden för storskalig vindkraftsproduktion anvisas före en utvärdering av hur de byggda verken upplevs och vilka konsekvenser de medför genomförts.”

Nu har det tyska företaget WPD planerat för 15 vindkraftverk på Bleka. Man har sökt tillstånd för verk på 290 m. En höjd som hittills inte byggts på någon annan plats. Världens hittills högsta byggdes i tyska Gaildorf med höjden 246 m.

Annons

Vindkraften har etablerats i många glesbygdskommuner utan kunskap om hur miljön i de exploaterade områdena påverkar ekosystemen och hur vindparknära byar påverkats.

Hittills har lite forskning bedrivits på hur djur påverkas av vindparkerna. Det finns forskning som gjorts i andra länder som vi i viss mån kan överföra till svenska förhållanden men det är inte tillräckligt.

Annons

Rapporter finns om:

# aerodynamiska ljud från rotorbladens rörelse.

# att barriärer skapas när vägnät dras och att området styckas upp på ett ogynnsamt sätt för djurlivet.

# att flyttande fåglar byter rutt och undviker vindkraftsparker.

# att solflimrande skuggor kan ses upp till 4,8 km och kan förvirra för vissa djurgrupper.

# att tryckskillnader nära verken skadar fladdermöss.

För oss människor kan en koncentration av vindkraftsverk begränsa våra möjligheter till naturupplevelser och rekreation.

Många glesbygdskommuner har öppnat för exploateringar i hopp om fördelar och ev arbetstillfällen.

I fallet med Bleka så är det ett tyskt företag som vill stå för etableringen. Kommunen får ingen ersättning utan det är bla skogsbolagen som markägare som får något tillbaka. Ska kommunen verkligen öppna för att privata företag kommer hit och gör sig pengar utan att vi får något tillbaka.

När våra vattendrag reglerades fick kommunerna ingen del i fastighetsskatten på anläggningarna utan pengarna gick till huvudkontoren i Stockholm. Vatten i vår kommun är hårt reglerade vilket gjort att andra fiskarter kommit att dominera medan våra laxartade fiskar inte har klarat de nya livsvillkoren.

Annons

De stora slätterna i södra Sverige med jordbruksbygd borde hysa mer vindkraft för att lösa problemen som uppstår med elbrist vintertid.

Vi vet att vår natur också har ett värde för besöksnäringen - låt oss behålla den.

Vi är trötta på att bara exploateras!

Vi säger nej till vindkraft på Bleka.

Vänsterpartiet i Strömsund

Annons

Annons

Till toppen av sidan