Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: JLU – En unik möjlighet för ett hållbart samhälle

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

För att skapa det ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbara samhället behövs arenor för utveckling där nya hållbara lösningar kan prövas testas och visas i full skala. En sådan arena håller nu på att byggas upp i Östersund i samverkan mellan Mittuniversitetet, Jamtli, kommuner, företag och andra aktörer.

En skiss för hur en ekoby på Jamtli kan bli.

Genom initiativet Jamtli Living University (JLU) har Jamtli och Mittuniversitetet skapat ett nätverk för dialog mellan regionala och nationella samhällsaktörer (akademi, näringsliv, kultursektor, offentlighet och allmänhet). Nätverket JLU är ett verktyg för hållbar samhällsutveckling som förenar det bästa med traditionellt byggande och boende med framtidens hållbara samhällsbyggande.

Annons

Annons

Som ett led i detta nätverkssamarbete planeras nu nytt område i Östersund som vi kallar för Living University. Denna arena utgör en plattform för ett ömsesidigt lärande och kunskapsskapande mellan intressenter som bor och arbetar i området i dialog med Jamtli, företag, akademiker, lärare och studenter.

Den geografiska placeringen är en väsentlig del av konceptet JLU. Det pågår för närvarande en konstruktiv dialog mellan Mittuniversitetet, Jamtli och Östersunds kommun om vilka områden som kan vara lämpliga. Detta i syfte att gemensamt finna en långsiktigt hållbar lösning.

I den förstudie som pågår samlas praktiker, akademiker, studenter och en intresserad allmänhet kring de frågor om hållbarhet som har blivit alltmer betydelsefulla i vår tid och för vårt framtida boende. JLU driver frågor om byggande och boende med låg miljöpåverkan, hög grad av självförsörjning och gemenskap. Denna livsstil förväntas bidra till samhällsförändringar i en stadsnära miljö och att bygga broar mellan stad och landsbygd. Utöver de tekniska och arkitektoniska lösningar som skapas kommer även planering för livsmedel, transporter, hälsa, beslutsfattande och socialt umgänge att integreras.

Representanter från Mittuniversitetets båda fakulteter HUV (Humanvetenskap) och NMT (Naturvetenskap, Medier och Teknik) är tillsammans med universitetets hållbarhetskoordinatorer involverade i processen med de frågeställningar som är relevanta att följa i projektet. Detta i syfte att definiera, problematisera och främja framtidens hållbara byggande och boende.

Annons

Forskarna har bidragit med perspektiv från nio ämnen (med inriktningar): byggnadsteknik (hållbart byggande), ekoteknik, företagsekonomi, nationalekonomi (fastighetsekonomi), turismvetenskap, statsvetenskap (genusvetenskap), kvalitetsteknik, hälsovetenskap (folkhälsa) och psykologi (miljöpsykologi).

Annons

Vi som är forskare och lärare vid Mittuniversitetet ser JLU som en unik möjlighet att i samverkan med kommuner, näringsliv och andra intressenter bygga och sprida kunskaper om hållbart samhällsbyggande och genom goda exempel utveckla vår region till ett regionalt, nationellt och internationellt föredöme inom detta område.

Lars-Åke Mikaelsson

Univ.lektor, Byggnadsteknik (Koordinator JLU; NMT-fakulteten)

Lovisa Högberg

Univ.lektor, Nationalekonomi (Koordinator JLU; HUV-fakulteten)

Christer Hedlund

Unv.lektor, Kvalitetsteknik 

Maria Warne

PhD, Hälsovetenskap

Kerstin Weimer

PhD, Psykologi

Torbjörn Skytt

Forskande Adjunkt, Ekoteknik

Sepideh Razavi

Hållbarhetskoordinator, Campus Östersund

Nils Nilsson

Prefekt, Institutionen för Ekoteknik och Hållbart Byggande

Itai Danielski

Univ.lektor, Byggnadsteknik och Ekoteknik

Jonas Jonasson

Forskande Adjunkt, Byggnadsteknik

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan