Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Fiskodling – klimatsmart och hållbart

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ska mänskligheten fortsätta att äta fisk i samma utsträckning som i dag måste vattenbruket, fiskodlingen, växa. FN:s livsmedelsorganisation FAO uppmanar också världens länder att skynda på utvecklingen. Vattenbruket är den gröna näring som expanderar snabbast globalt.

I skånska Skättiljunga odlas fisk i stora bassänger. Foto: Magnus Hjalmarson Neideman

I Sverige är vattenbruket fortfarande en förhållandevis liten näring. Den ska dock inte underskattas. Enligt LRF är exempelvis värdet av matfiskproduktionen i Jämtland redan större än produktionen av nötkött. Endast mjölken har ett större produktionsvärde.

Annons

Utredningen ”Det växande vattenbrukslandet” (SOU 2009:26) visade att det finns en stor potential för odling av fisk i de näringsfattiga, reglerade vattnen i norra Sveriges inland. SLU i Umeå beräknade det som fullt möjligt att producera 50 000 ton odlad fisk i dessa vatten, i huvudsak röding och regnbåge. Även om mer än tio år har gått sedan utredningen presenterades ligger produktionen i landet fortfarande endast kring 12 000 ton per år. Detta trots att odling av fisk kan vara ett både hållbart och klimatsmart sätt att producera livsmedel.

Annons

I Jämtlands län finns sex matfiskproducenter och Vattenbrukscentrum Norr AB i Kälarne, där forskning och utveckling inom branschen bedrivs. Vår region kan spela en nyckelroll i näringens utveckling. För några år sedan genomfördes projektet Aquabest, som pekade ut 20 lämpliga lokaliseringar av fiskodlingar i länet.

En förutsättning för en omfattande expansion är att produktionen sker på ett miljömässigt hållbart sätt. Placering och volym är avgörande. Teknik och regelverk är därför av största betydelse för den fortsatta utvecklingen.

Fiskodling bedrivs främst som kassodlingar, men även landbaserad produktion (RAS) kan bli ett viktigt produktionssätt framöver. En sådan anläggning är på gång i Kall och det blir intressant att följa detta projekt. Blir satsningen framgångsrik kommer den att påverka hela näringen. Även på andra håll i landet finns liknande planer.

Vi vill dock inte ställa de olika produktionssätten emot varandra. I exempelvis Landön och Börtnan produceras sedan länge röding av hög kvalitet i kassodlingar, mat som återfinns på menyerna till både kungamiddagar och nobelprisfester. Teknikutveckling pågår hela tiden för att göra produktionen så hållbar som möjligt.

Annons

Ska fiskodlingen kunna växa är det viktigt med regelförenkling och minskad byråkrati. Redan vattenbruksutredningen krävde minskat krångel och kortare handläggningstider – och här återstår fortfarande en del att göra. Samhället har också anledning att underlätta kapitalförsörjningen för vattenbruksnäringen. Det är en nyckelfråga för framtiden.

Annons

Vattenbruk är en framtidsnäring för Jämtlands län och övriga delar av norra Sveriges inland. En näring som på ett miljö- och klimatmässigt smart sätt kan producera bra mat för fler och samtidigt skapa jobb i glesbygd. ”En grön näring på blå åkrar”, som är rubriken på den strategi, som Jordbruksverket tog fram på grundval av vattenbruksutredningen.

Jörgen Larsson (C)

Regionpolitiker, Östersund

Håkan Larsson (C)

Rödön, regionpolitiker, utredare ”Det växande vattenbrukslandet”

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan