Annons

Annons

Annons

Annons

Avtalskonflikten på Östersunds sjukhus

Debatt
Debatt: Så vill V satsa på personalen

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vänsterpartiet vill höja skatten med ytterligare 50 öre. "Genom att lägga ihop de blågrönas satsning på 30 miljoner med Vänsterpartiets skattehöjning så blir det 170 miljoner som oavkortat ska gå till personalsatsningar", skriver företrädare för Vänsterpartiet i regionen.

Bild: Lars Ljungmark

Annons

Tisdagens Regionfullmäktige valde att rösta igenom de blågrönas budget. Det innebär att ingenting omvälvande och av större betydelse kommer förändra eller förbättra något vad gäller personalens arbetssituation i Region Jämtland Härjedalen. Vänsterpartiets budget hade gett personalen helt andra förutsättningar och varit en början i arbetet att faktiskt bli en god arbetsgivare.

Annons

Vänsterpartiet yrkade på en skattehöjning på 1 kr redan 2015. Övriga partier såg inte då hur illa det ekonomiska läget verkligen var och röstade ner förslaget. Det tog ytterligare fyra år innan de blågröna kom till sans och höjde skatten med 50 öre och kallade det en nödvändighet.

Vänsterpartiet yrkar nu på kvarstående 50 öre då det inte räcker att bara gå halvvägs. Femtioöringen innebär 140 miljoner per år. Genom att lägga ihop de blågrönas satsning på 30 miljoner med Vänsterpartiets skattehöjning så blir det 170 miljoner som oavkortat ska gå till personalsatsningar.

Annons

Om regionen kan få personalen att vilja, kunna och orka arbeta kvar fram till pension så är det kostnadseffektivt. Med egen personal så försvinner beroendet av hyrpersonal. Det är en stor satsning som i förlängningen innebär att det är en budget för hela länets befolkning. Möjligheten att bemanna är helt avgörande för att klara patientsäkerhet, undvika vårdskador och att erbjuda en jämlik vård med övriga landet.

Det kommer att bli svårt att bygga upp det förtroende hos regionens personal som de blågröna raserat. De blågrönas brist på personalpolitik har försämrat arbetsvillkor och arbetsmiljö för många av regionens anställda. Regionen har i nuläget svårt att bemanna på flera områden med färre vårdplatser som följd. Färre vårdplatser står i direkt relation med en ökad vårdskuld.

Personalen är inte bara regionens största kostnad utan också regionens största resurs.

Vänsterpartiets personalsatsning:

Annons

# Regionens skärpta bemanningsnormer behöver ses över och omvärderas

# Regionen ska återgå till arbetstidsavtal som tagits bort tills nya bättre är på plats

# Personalen ska återfå makt och inflytande över schemaläggning

# Förkortad arbetstid med bibehållen lön ska införas på områden som har svårt att rekrytera

# Regionen ska utbilda, vidareutbilda och fortbilda sin personal och ökad kompetens ska synas i lönekuvertet.

För Vänsterpartiets Regiongrupp

Elin Hoffner, Marie Svensson, Catarina Raswill Antán, Bo Danielsson

Till toppen av sidan