Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Stoppa EU-lag om minimilöner

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

EU-kommissionen förväntas presentera ett förslag om minimilöner. En europeisk lönelagstiftning skulle kunna innebära ett hårt slag mot en framgångsrik modell som arbetarrörelsen kämpat för under decennier. En skarp EU-lagstiftning om löner går nämligen inte att förena med vår arbetsmarknadsmodell där självständiga fack och arbetsgivare sätter löner genom kollektivavtal.

"I EU:s fördrag står det väldigt tydligt att unionen inte har kompetens att besluta om löner. Att trotsa detta och presentera ett lagförslag skulle väcka frågan om varför någon ska bry sig om EU:s fördrag om den institution som är dess väktare inte gör det", skriver Europaparlamentarikerna Heléne Fritzon (S) och Johan Danielsson (S). Foto Henrik Montgomery

När kommissionens ordförande Ursula von der Leyen nyligen höll sitt tal linjetal om tillståndet i den Europeiska unionen uttalade hon sig kring det kommande förslaget på ett mycket otydligt sätt. Å ena sidan sa hon att hon är en stor förespråkare av kollektivavtalsmodellen, men i nästa andetag sa hon att minimilöner fungerar.

Annons

Annons

Klart är att det kommer något slags initiativ på området. Frågan är bara vad. Lika klart är att vi behöver mobilisera alla tillgängliga krafter för att arbeta mot att detta initiativ blir EU-lagstiftning i formen av ett direktiv.

Det vore djupt olyckligt om kommissionens förslag skulle äventyra den arbetsmarknadsmodell som levererar allra bäst när det kommer till att garantera anständiga löner för hela arbetskraften. Enligt Medlingsinstitutet har knappt en procent av de anställda i Sverige har en grundlön under de 60 procent av medianlönen på arbetsmarknaden som diskuteras inom EU just nu. Räknar man bort anställda under 20 år, de som jobbar kort deltid eller har lönetillägg av olika slag hade cirka 3 promille av de anställda i Sverige år 2018 en heltidslön under 60 procent av medianlönen.

Det förslag som presenteras måste alltså vara förenligt med den svenska kollektivavtalsmodellen. Ett nytt förslag i form av en icke-rättsligt bindande rekommendation till de länder som har nationella system för lagstadgade minimilöner vore att föredra. På det sättet skulle ett initiativ från kommissionen gå att förena med det svenska systemet för lönebildning.

I EU:s fördrag står det väldigt tydligt att unionen inte har kompetens att besluta om löner. Att trotsa detta och presentera ett lagförslag skulle väcka frågan om varför någon ska bry sig om EU:s fördrag om den institution som är dess väktare inte gör det. Den svenska modellen på arbetsmarknaden lyfts också av många fram som ett föredöme. Den levererar högre löner och är samtidigt mer flexibel än många andra modeller. Att då slå sönder just denna modell vore ett riktigt klavertramp.

Heléne Fritzon (S)

Delegationsledare för S i Europaparlamentet

Johan Danielsson (S)

Europaparlamentariker

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan