Annons

Annons

Annons

Avtalskonflikten på Östersunds sjukhus

Debatt
Debatt: Hur förvaltar Regionen miljontillskottet?

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vårdförbundet välkomnar att regeringen och samarbetspartierna gör kraftfulla budgetsatsningar på hälso- och sjukvården för nästa år.

"Nu tillför staten 136,1 miljoner kronor till region Jämtland Härjedalen och skattekraften har upprätthållits genom permitteringsstöden och den höjda a-kassan. Nu vill vi ha seriösa diskussioner med regionledningen om hur vi bäst bör prioritera resurstillskotten för att säkerställa att de verkligen hamnar där de gör mest nytta", skriver Roger Bergebo (bilden) och Sineva Ribeiro som företräder Vårdförbundet.

Bild: Malin Moberg

De 136,1 miljoner kronor som tillförs region Jämtland Härjedalen behövs verkligen. Coronakrisen har blottlagt vårdens komplexa och långvariga problem med kompetensförsörjning, resursfördelning och kristålighet – brister som medarbetarna har fått kompensera för till priset av sin egen hälsa. Nu vilar ett tungt ansvar på region Jämtland Härjedalen politiker och arbetsgivare att se till att vi använder resurserna rätt för att både klara av att beta av vårdskulden gentemot invånarna och arbetsmiljöskulden gentemot personalen. Vi klarar nämligen inte det ena utan det andra.

Annons

Annons

När Sverige gick in i pandemin var det redan stor brist på Vårdförbundets medlemmar, som är sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor. Avsaknaden av kolleger med rätt sorts kompetens har tvingat Vårdförbundets medlemmar att slita hårt med övertid, långa arbetspass, indragna semestrar och orimlig arbetsmiljö. Ändå kraftsamlade vårdpersonalen till en enorm insats under pandemin - och fortsätter att göra det varje dag när man nu hanterar de negativa kringeffekter corona skapat i hela hälso- och sjukvårdssystemet.

Nu måste regionledningen göra allt för att undvika att fler medarbetare blir sjuka av stress, eller att de helt enkelt lämnar hälso- och sjukvården för att de inte orkar med dålig arbetsmiljö och dålig löneutveckling längre. 12 000 sjuksköterskor har redan lämnat yrket, visar en undersökning från SCB. Majoriteten av de som lämnat gör det till följd av påverkbara faktorer så som lön, karriärmöjligheter och arbetsmiljö.

Sjukfallen inom hälso- och sjukvården var alldeles för höga redan innan pandemin, särskilt för stressrelaterad ohälsa. En ny rapport från Försäkringskassan visar tydligt hur personal i offentlig sektor, särskilt i vård och omsorg, är överrepresenterade i sjukstatistiken. Barnmorskor, geriatriksjuksköterskor, psykiatrisjuksköterskor och grundutbildade sjuksköterskor är bland de som löper särskilt hög risk att sjukskrivas för stressrelaterade psykiatriska sjukdomar. Samtliga är legitimationsyrken som har personliga ansvar för patientsäkerheten och slits mellan sina yrkesetiska krav och de resurser som arbetsgivaren ställer till förfogande. Regionledningen med ordförande Eva Hellstrand i spetsen måste nu ta sitt arbetsgivaransvar och säkerställa att resurserna verkligen når ut till personalen som sliter så att inte en dålig situation blir ännu värre.

Annons

Annons

Nu tillför staten 136,1 miljoner kronor till region Jämtland Härjedalen och skattekraften har upprätthållits genom permitteringsstöden och den höjda a-kassan. Nu vill vi ha seriösa diskussioner med regionledningen om hur vi bäst bör prioritera resurstillskotten för att säkerställa att de verkligen hamnar där de gör mest nytta för att beta av den upparbetade vårdskulden, vilket i huvudsak kommer att handla om kompetensförsörjning och vad som får erfaren och yrkesskicklig personal att stanna. Därtill vill vi diskutera hur vi bör organisera krisstödet som betalas ut redan i år och det långvariga systematiska arbetsmiljöarbetet för att undvika att våra medarbetare slits ut i förtid. Att nu orka prioritera det som är viktigt på riktigt vinner vi alla på i längden.

Roger Bergebo

Ordförande, Vårdförbundet avdelning Jämtland

Sineva Ribeiro

Ordförande, Vårdförbundet

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan