Annons

Annons

Annons

Annons

Missnöje över sänkt hastighet

Debatt
Debatt: Vi behöver ett väglyft i Norrlands inland

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Det behövs ett väglyft i Norrlands inland, inte sänkta hastigheter, menar Rune Berglund.

Bild: Lars Ljungmark

Annons

Vägarna i länet har sedan länge varit i stort behov av en upprustning. Vi ser ibland rena skräckexempel på uteblivet underhåll. När det påpekas blir svaret sänkta hastigheter i stället för bättre underhåll. Det är bra att politikerna i norra Sverige säger ifrån. Det är nog nu.

Vi har ett felaktigt fördelningssystem av statliga pengar till våra vägar där folkmängd och trafikflöden har för stor betydelse för fördelningen av vägpengarna. Det borde vara så att vägens kvalitet inte ska avgöras av hur många som bor och åker mellan olika platser. Kvaliteten på körbanan ska vara lika bra på alla typer av vägar. Trafikflöden ska avgöra hur bred en väg ska vara och hur många filer och/eller mitträcken som ska till för ett bra och säkert trafikflöde men det ska inte ha någonting att göra med vägens kvalitet. Den ska vara lika bra i hela landet med resursfördelning efter hur många vägkilometer en region har kombinerat med en lägsta standard och trafiksäkerhet som norm.

Annons

Annons

När man åker hyrbil i andra EU-länder är det ju så att körbanorna är bra även på de mindre vägarna utanför de stora stråken men inte här hos oss, särskilt inte i Norrlands inland. Vi borde faktiskt kunna bättre om vi ser vägarna som en del av den infrastruktur som ska vara en del av vår välfärd.

Inom många andra välfärdstjänster sänker vi inte kvaliteten på grund av var vi bor och hur många vi är men inom vägsystemen tycks det vara helt okej. Om du pendlar till jobbet några mil bort i andra delar av Sverige kan du åka på en väl underhållen väg. Du kanske inte ens behöver ta bilen till jobbet, du kan åka kollektivt.

I Norrlands inland får du på många ställen kryssa mellan potthål och gupp. Det får inte vara så. Det måste finnas möjlighet även i glesbygden att få ta del av den välfärd som vi alla bidrar till. Det är viktigt eftersom arbetspendlingen ökar. Vi blir mer flexibla och tar jobb på allt längre avstånd hemifrån.

Vi blir allt fler på vägarna samtidigt som turisttrafiken också ökar. Då vill vi att våra vägar ska bli bättre, inte mötas av hastighetssänkningar och uteblivet underhåll. Vi behöver en satsning, ett väglyft i Norrlands inland.

Rune Berglund

Annons

Annons

Till toppen av sidan