Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Därför är V emot privat särskilt boende i Krokom

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vänsterpartiet säger ej till ett privat särskilt boende i Krokom. Här talar gruppledaren Marie Svensson om varför.

Bild: Arkivbild

Annons

Nu är det beslutat att Krokoms kommun går vidare med upphandlingen av nästa särskilt boende i privat regi. Att släppa in privata aktörer som får råda över kärnverksamheten är riskfyllt.

I processen har man gått från att planera ett demensboende i egen regi, med exempelvis bad, sinnenas rum och miljöanpassning efter målgrupp. Istället har man nu kommit fram till att det ska vara ett särskilt boende som ska passa alla.

Annons

Annons

I upphandlingsdokumentet som socialnämnden beslutat om framgår att det inte finns någon ”valfrihet”. Den som är i behov av särskilt boende blir tilldelad en plats och kan inte välja mellan kommunal och privat aktör. Standardhöjning håller låg nivå, allt som är kostnadsdrivande har skalats av. Ett exempel är att rummens storlek har minskat från 40 kvm till 30 kvm (på blomstergårdens nyare del som är byggd 2005 har man 35 kvm).

Det finns inte med några miljökrav i upphandlingen så som källsortering eller andra miljöförbättrande åtgärder, även fast kommunen själva strävar mot målen i agenda 2030. Det framgår också av kommunens egen miljöpolicy att miljöhänsyn ska tas vid upphandling. Det finns inget i upphandlingen om att köpa lokalproducerat, till exempel vid matinköp. Det framgår inte hur många gånger en boende ska erbjudas utevistelse mer än att det ska erbjudas.

Det är mycket som saknas i upphandlingsdokumentet, bland annat skrivningar om personaltäthet. I upphandlingsdokumentet framgår endast att aktören ska ha tillräckligt med personal. Vänsterpartiet anser att personaltätheten inte ska vara lägre än kommunens egna boenden för att god kvalitet ska kunna upprätthållas.

Nu blir kommunens egen verksamhet konkurrensutsatt med en upphandling som lämnar mycket att önska. Våra skattepengar kommer plötsligt hamna i fickorna hos en privat aktör. Det blågröna styret tycks inte drivas av vad som är bäst för skattebetalarna, utan snarare av utförsäljningsiver på rent ideologisk grund.

Annons

Annons

På Kommunfullmäktige den 12 juni 2019 röstade Vänsterpartiet för att nästa särskilda boende skulle drivas och byggas i egen regi, då det var det mest kostnadseffektiva förslaget till högst kvalité samt att egen regi självfallet förenklar kontrollen av boendet.

Välfärden borde vara till för oss alla – inte för att ge vinst åt ägare.

Marie Svensson (V)

Gruppledare Vänsterpartiet Krokom

Till toppen av sidan