Annons

Annons

Annons

Annons

Missnöje över sänkt hastighet

Debatt
Debatt: Östersunds kommun säger nej till sänkta hastigheter på E45

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Östersunds kommun säger nej till sänkt hastighet på väg E45.

Bild: Lars Ljungmark, Ingmar Reslegård

Annons

Östersunds kommun har beslutat att säga nej till Trafikverkets förslag om sänkta hastigheter på väg E45. I stället vill kommunen att Trafikverket presenterar en tydlig plan för hur målhastigheten om 100 km/h kan nås på Europavägarna.

Trafikverkets förslag om hastighetssänkning på E45 till 80 km/h på tre delsträckor i Jämtlands län är just nu ute på remiss. Det är sträckorna Sveg-Älvros, Åsarna-Brunflo och Östersund-Häggenås som föreslås få hastighetssänkning från och med december 2020. Bakgrunden är att dessa sträckor har en årsdygnstrafik på mer än 2000 fordon samt saknar mitträcke. Enligt Trafikverkets riktlinjer ska hastigheten vara högst 80 km/h på sådana vägar för att Sverige ska kunna nå nollvisionen, det vill säga noll döda i trafiken.

Annons

Tilläggas kan att denna remiss avser hastighetsförändringar på E45, men Trafikverket har även aviserat hastighetssänkningar på E14 och riksväg 87 under 2021.

Annons

Av konsekvensutredningen till förslaget framgår att i princip hela Norrland, med några få undantag, får försämrad tillgänglighet, medan södra Sverige får förbättrad tillgänglighet i stora delar om de föreslagna hastighetsförändringarna genomförs.

Ur ett regionalpolitiskt perspektiv är det inte en hållbar eller godtagbar utveckling när det finns tydliga mål om att hela Sverige ska leva. Inom Östersunds pendlingsomland kommer förslaget att innebära försämrad tillgänglighet genom längre restider och ökade reskostnader. Östersund är den enda staden i södra Norrlands inland och är därför av oerhörd betydelse för sitt omland. Östersund är en motor för utveckling och existens i denna region.

Under det senaste decenniet har tillgängligheten försämrats generellt i denna region genom långsammare tågförbindelser och ett nästintill eliminerat flyg. Att på denna försämring lägga sänkta hastigheter på de vägar som utgör navet i vägtransporter är helt oacceptabelt.

I den samhällsekonomiska beräkningen finns inga parametrar kring hur tillgänglighetsförändringen påverkar näringslivet. Turism är en basindustri i Jämtland. Eftersom turism i sin grunddefinition handlar om att byta miljö är tillgänglighet helt avgörande för en fungerande turism.

Annons

Annons

Östersunds kommun ställer sig frågande till varför konsekvenserna för näringsliv och kompetensförsörjning inte analyserats och presenterats i förslaget.

Bosse Svensson (C)

Pär Jönsson (M)

Stephen Jerand (KD)

Pär Löfstrand (L)

Niklas Daosson (S)

Maria Nerpin (S)

Kerstin Arnemo (C)

Joel Nordqvist (M)

Christina Hedin (B)

Stefan Sundberg (SD)

Stig Andersson (KD)

Margareta Widell (L)

Annons

Annons

Till toppen av sidan