Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Otrygga anställningar måste bort

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

LO och medlemsorganisationerna Handels och Kommunal pekar på bristerna på svensk arbetsmarknad och kräver att otrygga anställningar måste försvinna.Foto: Hasse Holmberg

Annons

Coronapandemin har med smärtsam tydlighet visat hur det svenska klassamhället ser ut. Både inom äldreomsorgen och inom handeln är majoriteten av de anställda kvinnor, unga och nyanlända som går på otrygga anställningar på deltid eller blir inringda på timmar - trots att behovet av personal är enormt. Arbetsgivarna måste sluta utnyttja personalen och fastanställa dem på heltid!

I spåren av Corona märks försämringarna på arbetsmarknaden tydligt. Den höga andelen otrygga anställningar på landets äldreboenden pekas, tillsammans med brist på skyddsutrustning, ut som den största anledningen till att Corona-smittan tagit sig in och fått så stor spridning på boenden. Åtgärder som haft stor effekt i andra delar av samhället blev här verkningslösa.

Annons

Regeringens slopande av karensavdraget fungerar för de som vet hur de ska jobba dagarna framåt. Men är du timvikarie och rings in vid behov så har du inget karensavdrag att få tillbaka. Krasst uttryckt – jobbar du inte så har du ingen mat att sätta på bordet. Valet att stanna hemma blir då inte lika självklart.

Annons

Deltidsanställningar lämnar hela makten åt arbetsgivaren. Det är smidigt och billigt. Men i kölvattnet av de premisserna följer allvarliga konsekvenser. Pensionärer och timanställd personal på äldreboenden har under våren offrats på profitens altare.

Korttidspermitteringar räddar svenska jobb, men om du bara har en deltid på ditt anställningsbevis kan du förlora mycket pengar vid en permittering, eftersom du permitteras efter anställningsgrad, och inte efter faktisk tjänstgöring.

Alltför många butiksanställda har i dag deltidstjänster och otrygga anställningar. Man har låga anställningsgrader på sina anställningsbevis och jagar sedan timmar för att få ihop till en heltidslön. Resultatet för många korttidspermitterade Handelsanställda har blivit stora inkomstbortfall.

Osäkra anställningar leder till tysta arbetsplatser och försämrad arbetsmiljö. Vem vågar uppmärksamma missförhållanden på ett äldreboende när man är sms-anställd? Vem vågar larma om sexuella trakasserier inom handeln när anställningen hänger på en så skör tråd som chefens goda vilja? Vem törs vara ”besvärlig” och kräva sin rätt när risken finns att telefonen tystnar och sms:en slutar att komma?

Annons

Arbetsgivarna måste bli bättre på att värna om sina anställda och sluta utnyttja dem genom låga anställningsgrader. Anställ på heltid direkt.

Annons

120 år av deltider och otrygga anställningar måste få ett slut. Det är dags att modernisera och ställa om från otrygga till trygga anställningar, även för kvinnor och unga.

Anna Eriksson

Ordförande LO-distriktet i Mellersta Norrland

Sara Sjödin

Ordförande Kommunal Mellersta Norrland

Zeth Olsson

Ordförande Handels avd.27

Annons

Annons

Till toppen av sidan