Annons

Annons

Annons

Annons

Avtalskonflikten på Östersunds sjukhus

Debatt
Debatt: Blågröna besparingar är försämringar

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Vänsterpartisten Elin Hoffner undrar vad blågröna menar med besparingar då det istället handlar om försämringar inom vården.

Bild: Malin Moberg

Annons

Jag har en fråga som bitit sig fast hos mig när jag tänker på de blågröna partiernas beslut om att säga upp lokala avtal för sjuksköterskor och undersköterskor på sjukhuset. Beslutet innebär stora negativa konsekvenser för regionens personal och med massuppsägningar på flera avdelningar på sjukhuset som följd.

Tom Silverklo (C) ordförande i Hälso -sjukvårdsnämnden, har av de blågröna valts som talesperson och jag riktar därför min fråga till Tom.

Du försvarar ert beslut med att det är vad regionens dåliga ekonomi kräver. Det får mig att undra, i vad ligger besparingen?

Med de försämrade villkoren för regionens personal så har många av våra mest erfarna medarbetare valt att sluta, massuppsägningar är ett faktum. Det är svårt att rekrytera personal till en verksamhet i kris och stängda vårdplatser är en direkt följd av beslutet. Vi vet att det i sig bygger fler vårdköer. Den personal som fortfarande är kvar i verksamheten får slita ont och mår dåligt. Den minimerade personalstyrkan bekräftar att det görs fler misstag med vårdskador och återinläggningar som följd. Beroendet av hyrpersonal ökar snarare än minskar och oerfaren personal ställs inför uppgifter de inte är redo för. Verksamhet som tidigare har varit väl fungerande tappar sina vårdrutiner och flödet genom vårdkedjan blir allt sämre. Jag kan inte förstå hur detta kan vara en besparing och en förändring att bita sig fast vid.

Annons

Annons

Jag har sagt det förr och säger det igen. Vill vi ha en vård av hög kvalitet som är jämförbar med övriga landet till en låg kostnad så är det regionens personal som är nyckeln, men inte genom att försämra och söndra utan genom att satsa och möjliggöra.

Det är inte för mycket begärt att regionens personal ska ha inflytande över sitt arbete och schemaläggning ,inte heller att kräva fortbildning och vidareutbildning. Det borde också vara självklart att personalen har rimligt med tid för återhämtning mellan sina arbetsskift vilket mycket väl skulle kunna innebära arbetstidsförkortning inom vissa områden.

Att arbeta inom regionens verksamhet innebär ett stort ansvar där personalen inte får göra fel då det får mycket stora konsekvenser. Den ansvarsbördan borde också speglas i personalens lön.

Det finns idag evidens för att personal som kan påverka sin arbetsmiljö blir både effektivare och friskare.

Det går inte att spara sig igenom alla kriser. Ibland är det dyrt att spara och en bra investering att satsa. Jag är fullt medveten om att personalen är Region Jämtland Härjedalens i särklass största kostnad, men det vi inte får glömma är att personalen också är regionens största resurs.

Att bli en bra arbetsgivare där personalen kan känna stolthet över sitt arbete och vill och orkar arbeta fram till pension skulle vara en långsiktigt hållbar satsning som i sin helhet också skulle bli billigare.

Jag vill också få sagt att jag tycker att det är fel när de blågröna i ett förändringsarbete, som man kallar det, lägger över politiska beslut på tjänstemannanivå. Personalpolitik är i högsta grad politik och ska avgöras på en nivå där vi politiker kan ställas till svars.

Elin Hoffner

Vänsterpartiets regiongrupp

Annons

Annons

Till toppen av sidan