Annons

Annons

Annons

Östersund

Insändare
Insändare: Nordiskt samarbete lyser med sin frånvaro

Text

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

Nordiskt samarbete lyser med sin frånvaro när det behövs som mest.

Våren 2020 går till historien då det nordiska samarbetet återigen blev högaktuellt. Pandemin har blottat brister i det nordiska samarbetet och nu riskerar misstänksamhet och nationalism att frodas i dess spår.

Det är en absolut nödvändighet att vi i Norden nu stimulerar, vidareutvecklar och stärker vårt samarbete för framtiden. Norden ska vara världens mest integrerade och hållbara region år 2030, det är nu det är viktigt att samarbeta. Det bygger på en lång tradition av en stark mellanfolklig samhörighetskänsla och ett folkligt engagemang för fred.

Annons

Annons

Föreningen Norden har i över 100 års tid varit drivande i att underlätta fri rörlighet och inrätta samarbetsstrukturer för nordiskt samarbete. Vår erfarenhet visar att ett starkt civilsamhälle är helt avgörande för att nå framgång med ett samarbete där idrott, kultur och näringsliv har lång tradition av utbyte över gränsen, särskilt Mittnordiskt.

Föreningen Norden fyller därför en viktig funktion för att hålla kontakterna vid liv trots de rådande omständigheterna. Vi kan bidra till:

• Att aktivt arbeta med att engagera människor, medlemmar, föreningar och företag i att främja och utveckla Mittnordiskt samarbete.

• Att i Mittnorden och över hela Sverige initiera och arbeta i lokala, regionala och transnationella partnerskap för att främja en mellanfolklig dialog och samverkan som kan motverka kunskapsförakt och försök att underminera demokrati och yttrandefrihet.

Anders Edvinsson 

Ordförande Föreningen Norden Östersund/Jämtland 

Styrelseledamot Föreningen Norden Sverige

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan