Annons

Annons

Annons

Corona: Politik

Debatt
Debatt: Pandemin visar behovet av fler sjuksköterskor

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Under coronapandemin har strategin varit att skydda äldre och andra riskgrupper från att smittas. Att så många inom äldreomsorgen ändå har smittats är ett misslyckande för vårt samhälle. Pandemin är inte över och vi kan behöva leva länge med förhöjd smittorisk. Vårdförbundet kräver att kommunerna hela landet och i region Jämtland Härjedalen agerar nu för att höja kompetensen och kvaliteten i svensk äldreomsorg - genom att anställa fler sjuksköterskor.

Annons

Annons

" Vårdförbundet kräver att kommunerna hela landet och i region Jämtland Härjedalen agerar nu för att höja kompetensen och kvaliteten i svensk äldreomsorg - genom att anställa fler sjuksköterskor.", skriver företrädare för Vårdförbundet

Bild: TT

Sverige har en växande grupp äldre personer, ofta multisjuka, som behöver alltmer kvalificerade hälso- och sjukvårdsinsatser. Många har flera underliggande sjukdomstillstånd och är extra sårbara för covid-19. Socialstyrelsens statistik över dödsfall visar att personer över 70 år drabbats hårdast av covid-19. Hälften av dödsfallen bland de äldre har skett på särskilda boenden.

Dagens äldreomsorg behöver ett stort inslag av hälso- och sjukvård av god kvalitet och kommunerna har ansvaret för det. Men för att kunna leverera vård på den nivån behöver kommunerna många fler legitimerade medarbetare med hälso- och sjukvårdskompetens. Vi vill se dessa åtgärder:

# Anställ fler sjuksköterskor i äldreomsorgen. Trots att behoven av sjuksköterskekompetens ökar visar statistik från Socialstyrelsen att antalet sjuksköterskor i kommunal hälso- och sjukvård minskar.

# Stärkt specialiserad omvårdnadskompetens. Specialistsjuksköterskor har den kunskap som behövs i kommunerna och de måste bli många fler.

# Hälso- och sjukvårdskompetens i ledningen. Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska varje kommun ska ha en Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och deras ställning i kommunerna bör stärkas och finnas på ledningsnivå.

Annons

Den kommunala vården står för drygt 25 procent av sjukvårdens kostnader och det lär behövas än mer resurser framöver. För kompetens måste få kosta. Vi kräver krafttag från kommunerna i region Jämtland Härjedalen för en kompetenshöjning i den kommunala vården och omsorgen om äldre - så att samhället ger Sveriges äldre den omvårdnad de har rätt till.

Roger Bergebo

Ordförande, Vårdförbundet avdelning Jämtland

Sineva Ribeiro

Ordförande, Vårdförbundet

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan