Annons

Annons

Annons

Annons

Hoting

Läsartext
Föreningsliv: PRO Hoting

Detta är en läsartext.

En epok tog slut i Hoting när PRO-föreningen hade sitt sista årsmöte i Solgården. Nu frågar sig medlemmarna vad som kommer att hända med lokalfrågan.

– Tråkigt att vi inte får möjlighet att vara kvar i Solgården. Vi hållit till där sedan 1975. Nu letar vi ny lokal och det finns kanske en öppning, men inget är klart än, säger föreningens Ulla Ivarsson.

– Att Solgården försvinner som möteslokal är en tragedi för äldre i Hoting- och Tåsjöområdet. Solgården har varit en fast punkt för oss och vi vet inte vad som kommer att hända med vår verksamhet.

Här följer Ulla Ivarsson rapport från årsmötet den 13 mars.

Ordförande hälsade välkommen och öppnade mötet, varefter det hölls en tyst minut till minne av avlidna medlemmar. Därefter tändes ett ljus och dikten "Vi ska gå genom tysta skyar" lästes.

Annons

Annons

Till presidium valdes sedan Paul Nilsson, ordförande och Hervor Dahlén, sekreterare. Till justerare valdes Valdy Forsberg och Gun Johansson.

Revisorernas berättelse godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

Vid val av styrelse för år 2020 blev Paul Nilsson ordförande, Eva-Lisa Nilsson sekreterare, Gunhild Näsholm kassör och Britt-Mari Johansson studieorganisatör. Till styrelseledamöter valdes Karin Damgren, Bror Persson och Håkan Gjersvold. Styrelsesuppleanter: Kerstin Bäckman, Ulla Ivarsson, Jan Agerhem och Runo Modin.

Till revisorer valdes Åse Salmonsson och Margaret Kanon.

Ledamot i samorganisationen (jämte ordförande), Margaret Kanon. Ombud till höstmötet och vårmötet, ordförande ABF:s årsmöte Britt-Mari Johansson.

Friskvårdsledare: Gunhild Näsholm och Irene Perman.

Ansvarig för kontaktombuden: Håkan Gjersvold. Kontaktombud: Britt-Mari Johansson, Gunhild Näsholm, Kerstin Bäckman, Irene Perman, Paul Nilsson, Ulla-Lena Norkvist, Berit Rönnberg och Ulla Ivarsson.

Boulekommitté: Bror Persson, Paul Nilsson. Konsumentombud: Gunhild Näsholm, Irene Perman. Brukarsamråd: Gunhild Näsholm, Margaret Kanon. Lotterikommitté: Karin Damgren, Eva-Lisa Nilsson. Festkommitté: Gunhild Näsholm, Håkan Gjersvold, Kerstin Holmström, Bo Mårtensson och Hervor Dahlén. Referent: Ulla Ivarsson. Hemsidan: Bror Persson. Trafikombud: Jan Agerhem.

Annons

Under verksamhetsåret har sex studiecirklar hållits under vårterminen och fem under hösten. Medlemmar deltog i "Halv elva-kören" som drivs av kyrkan. Sju kulturprogram har genomförts. En gång i månaden har det spelats bingo, som varit mycket välbesökt. Vidare har genomförts en resa till Föllingerevyn. Föreningens medlemmar har deltagit i kommunmästerskapet i boule. En höstfest med Matti Modig, dans och trerätters middag arrangerades.

Annons

Föreningen har representerats i Samorganisationen, KPR. Gunhild och Irene genomförde PRO:s prisundersökning. Höstmötet hölls på Tåsjö skola och sista mötet på våren arrangerades på Vallgården, med möte, kolbullar och kaffe. Julfesten ägde rum på Solgården med god mat och kaffe med kaka, samt lotterier.

Kontaktombuden har en viktig funktion, att förmedla information till medlemmarna och uppmärksamma födelsedagar.

Årsmötet avslutades med god mat vid festligt dukade bord och uppryckande underhållning av Matti Modig.

Man kunde ana ett visst vemod, när man i kvällningen, skildes åt från Solgården för sista gången.

Ulla Ivarsson

Annons

Annons

Till toppen av sidan