Annons

Annons

Annons

Jämtlands län

Debatt
Debatt – Hyresgästföreningen: ”Alla har rätt till ett tryggt hem och därför måste vi bygga mer och billigare”

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Mitt under den pågående coronapandemin tillsätter de fyra januaripartierna en utredning om fri hyressättning vid nyproduktion av hyresbostäder.

Hyrorna i dagens nyproduktion ligger redan i dag på nivåer som inte längre kan efterfrågas av hushåll med normala inkomster, skriver Hyresgästföreningen Norrland.

Bild: TT

Fri hyressättning kan i praktiken översättas med marknadshyror och i den efterföljande debatten förutsätts sådana, mer eller mindre implicit, ofta leda till ett ökat byggande. Det finns dock mycket lite som talar för att så skulle bli fallet, med marknadshyror blir bostadskrisen tvärtom värre.

Bostadsmarknaden tenderar nämligen att öka priserna utan att nämnvärt öka utbudet i en bristsituation. Titta bara på den marknadsprissatta bostadsrättsmarknaden, där priserna ökat med 700 procent sedan 1996 utan att stimulera nyproduktion på motsvarande sätt. Högre bostadspriser leder nämligen även till högre priser på att bygga, i alla led.

Annons

Annons

Det gör att det utbud marknaden genererar av egen kraft, när behoven är som störst, blir alltmer exkluderande. Att bostadskön växer betyder ju inte att människor plötsligt fått mer i plånboken och därmed kan efterfråga en bostad. Verkligheten är ju snarare den rakt motsatta, det är ofta köpsvaga grupper som står utanför bostadsmarknaden.

Hyrorna i dagens nyproduktion ligger redan i dag på nivåer som inte längre kan efterfrågas av hushåll med normala inkomster. Statistik från SCB visar att 54 procent av hyreshushållen i dag inte ens har möjlighet att efterfråga en genomsnittligt prissatt hyresrätt i nyproduktion på 60 kvadratmeter, givet förutsättningen att man inte ser sig ha möjlighet att lägga mer än 40 procent av sin inkomst på boendet. 

Men, istället för att adressera själva grundproblemet, stigande produktionskostnader, vänds nu alltså blicken mot hyressättningssystemet.

Det krävs helt andra åtgärder än förändringar i hyressättningssystemet för att öka nyproduktionen av hyresrätter. Det handlar i stället om åtgärder som rör finansiering, skatter och mark och en diskussion om hur vi får fram fler nyproducerade hyreslägenheter med lägre hyror som vänder sig till bredare inkomstgrupper. Lägenheter med hyror som människor har råd att efterfråga, helt enkelt.

Annons

En bostad är inte vilken vara som helst på en marknad. Alla människor behöver en plats där vi kan bara vara och där vi kan vila, där vi vågar ta sats och där vi landar mjukt. Alla har rätt till ett tryggt hem och därför måste vi bygga mer och billigare.

Lillemor Göranson, Ordförande Hyresgästföreningen Norrland

Elisabeth Ennefors, Förhandlingschef Hyresgästföreningen Norrland

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan