Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Hunger hotar många av världens bönder

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Coronakrisen visar tydligt att matförsörjning är en fråga utan gränser.

I början av april varnade Colombias kaffebönder för att utegångsförbudet hindrade dem från att skörda årets kaffebönor.

Miguel Hernandez, anställd kaffeplockare, i Matagalpa, Nicaragua. Kaffebönder i Latinamerika har varnat för att de utegångsförbud som införts för att begränsa coronasmitta riskerar säsongens kaffeskörd. Foto: Anders Hansson

Colombia är världens tredje största exportör av kaffe, och coronakrisen kan leda till brist på kaffe och högre pris.

För Colombias kaffebönder är det en annalkande katastrof. Många lever på marginalen och en utebliven skörd kan leda till hunger för många familjer.

Nyligen varnade FN:s livsmedelsprogram, WFP, för att coronakrisen kan försätta 130 miljoner människor i akut hungersnöd i år. FN:s fackorgan för livsmedels- och jordbrukssektorn, IFAD, uppmanar till försvar av de som producerar våra livsmedel. Det gäller särskilt de småskaliga bönder som producerar 50 procent av världens kaloriintag på 30 procent av världens jordbrukbara mark.

Annons

Annons

Från de tusentals bondekooperativ som We Effect arbetar med runt om i världen hör vi att priserna på basmat, som exempelvis majs, ökat tiofaldigt på en del platser. I Kenya har kaffekvarnarna stannat, i Guatemala hotas nästa säsong av trädgårdsprodukter av brist på importerat gödselmedel, och i Vietnam har inköpen av råvaror från småskaliga bönder näst intill upphört.

Även Sveriges bönder och konsumenter drabbas av krisen. Konjunkturinstitutet spår att priserna på frukt och grönsaker kan tredubblas i spåren av coronakrisen. Och även om säsongsarbetare undantagits från det tillfälliga inreseförbudet är trädgårdsodlare oroliga att de inte ska klara hela skörden i år. 

Vi behöver öka graden av trygg och hållbar livsmedelsförsörjning för alla. Då skapar vi större trygghet för människor i Sverige – men även på Filippinerna, i Mocambique och Guatemala. Ökad självförsörjning bidrar också till minskad global hunger, minskad fattigdom, ökad rättvisa och en hållbar utveckling.

Sverige bör verka för ett jämställt och hållbart jordbruk och en säker livsmedelsförsörjning i världen. 2019 gick knappt 5 procent av Sveriges bistånd till jordbruk, och av detta gick endast 7 procent till livsmedelsproduktion. Vi bör fundera på om vi kan göra mer än så?

Svenska företag och livsmedelsproducenter måste ta sin del av ansvaret för den globala livsmedelsförsörjningen och för att vi når FN:s globala mål till 2030. Det kan de göra genom hållbara investeringar och genom att inte samarbeta med producenter och leverantörer som bedriver storskalig exploatering av mark och naturresurser.

Annons

Svenska konsumenter bör välja miljö- och rättvisemärkta produkter och ställa krav på livsmedelsföretagen att granska sina leverantörer med hänsyn till hållbarhet och mänskliga rättigheter.

Annons

Tillsammans kan vi verka för en värld efter coronakrisen där ingen ska behöva oroa sig för om det finns tillräckligt med mat för dagen.

Anna Tibblin

Generalsekreterare på We Effect

Lotta Folkesson

Ordförande LRF Västerbotten och vice ordförande för We Effect

Alarik Sandrup

Näringspolitisk chef Lantmännen samt ledamot av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien och tidigare landchef för We Effect Malawi

Helen Persson

Chef Medlemsverksamhet på Konsumentföreningen Stockholm

Coronakrisen slår kraftigt mot småskaliga bönder i Asien, Afrika, Europa och Latinamerika. Stängda gränser och samhällen hotar att leda till direkt hungersnöd för 130 miljoner människor varnar FN-organet WFP. Vi måste verka för en hållbar livsmedelsförsörjning i Sverige och i världen, skriver företrädare för We Effect, Lantbrukarnas Riksförbund, Lantmännen och Konsumentföreningen Stockholm.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan