Annons

Annons

Annons

Östersund

Läsartext
Föreningsliv: Föreningen Norden

Detta är en läsartext.

Föreningen Nordens lokalavdelning för Östersund och Jämtland har nyligen haft årsmöte för 2020 – för första gången ett digitalt sådant. I coronapandemins verklighet genomfördes årsmötet med fysisk distansering där deltagarna satt utspridda i sina respektive hemmiljöer och satt uppkopplade med blickarna riktade mot smartphones eller datorskärmar.

Anders Edvinsson, ordförande i Föreningen Nordens lokalavdelning för Östersund och Jämtland, ledde årsmötet hemifrån med sedvanliga punkter på dagordningen. Foto: Privat

Efter att kallelse till årsmötet stadgeenligt godkänts följde genomgång av sedvanlig dagordning. Verksamhets- och ekonomiberättelse för lokalavdelningen godkändes och ny styrelse för 2020 utsågs. I styrelsen ingår Anders Edvinsson, ordförande, samt Alis Veglo, Monika Hedman, Bert-Olof Zackrisson, Håkan Larsson, Jan Molde, Gunnar Sandberg och Lars Arvidsson. Till ersättare utsågs Linda Forth och Stefan Fax.

Annons

Annons

Av den utåtriktade verksamheten kan framhållas den serie offentliga föreläsningar i samarbete med Östersunds Bibliotek och Studieförbundet Vuxenskolan, som hållits under det gångna verksamhetsåret med fokus på aktuella Nordenfrågor:

I anslutning till Nordens dag (23 mars) höll Måns Laudon, distriktsläkare i Jämtland, föredrag om sina resor till och på Grönland. Åhörarna i en fullsatt samlingssal på biblioteket bjöds på en spännande resa i ord och bild utifrån den grönländska vardagen med naturens vidder och ett skoglöst landskap, djurlivet med myskoxar och isbjörnar men också en norrön tidsanda. Efter föredraget kändes Grönland inte så avlägset som det först hade verkat.

Karin Nordkvist, pensionerad lärare från Östersund, berättade om sina sju år i Litauen och sin tid i huvudstaden Vilnius som lärare i svenska. Det var ett intressant föredrag om Litauen som fångade åhörarnas intresse.

Lovisa Arvidsson, politisk redaktör, LT, berättade och visade bilder från sin resa till Svalbard under rubriken: ”Från tvättberg i Jämtland till isberg på Svalbard! – en reseberättelse i ord och bilder”. Föredraget rönte stort intresse och bibliotekets samlingssal blev snabbt fullsatt.

Håkan Larsson, ledamot i Mitt-Nordenkommittén, och tidigare chefredaktör för Östersunds-Posten, berättade om det nordiska samarbetets utveckling och framtid. 

Annons

Karin Thomasson, ordförande i Nordiskt centrum för Kulturarvspedagogik på Jamtli/Östersund, informerade om centrets verksamhet. Föredragen åtföljdes av samtal om vikten och betydelsen av nordiskt samarbete.

Annons

Finlands självständighetsdag den 6 december uppmärksammades med ett arrangemang på Östersunds bibliotek. Ett innehållsrikt program hade utarbetats tillsammans med representanter för den finska gruppen. Kirsti Kokkonen Södergren inledde med att ge en historisk bakgrund till självständighetsdagen.

Med idrott som tema talade skidskytteprofilen Marko Laaksonen, som har varit tränare för såväl det finska som det svenska skidskyttelandslaget, samt sportjournalisten Thord Eric Nilsson, tidigare sportchef på Östersunds-Posten. I programmet ingick därutöver bland annat musik och sånger på finska samt fika med finsk hembakad jultårta med mera.

Lokalavdelningen har också varit medarrangör vid Humanistiska föreningens författarafton med Magnus Västerbro kring hans Augustprisvinnande bok om ”Svälten: hungeråren som formade Sverige”. Det intresseväckande och givande föredraget lockade en fullsatt samlingssal på Östersunds Bibliotek.

Lokalavdelningen har under året haft fortsatt kontakt med sin norska motsvarighet i Tröndelag, Föreningen Nordens lokalavdelning i Trondheim, kring deras arbete för att påskynda elektrifiering på norska sidan av järnvägen Meråkerbanan till Storlien. 

Bert-Olof Zackrisson

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan