Annons

Annons

Annons

Östersund

Debatt
Debatt – (C): Gör om flygupphandlingen!!

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bild: Henrik Flygare, Lars Ljungmark

Annons

När regeringen införde trafikplikt på ett antal samhällsviktiga flyglinjer, i synnerhet i Norrland, var det ett snabbt och bra beslut. Men utförandet lämnar mycket i övrigt att önska.

Trafikverket har inte gjort sig kända för att i utförandet av regeringsdirektiv ha förmågan att avväga olika samhällsintressen mot varandra. I synnerhet verkar detta gälla när intressen rörande Norrlands inland. Detta visar sig på nytt i den aktuella upphandlingen.

Annons

Det flyg som ska finnas kvar på Östersund/Åres flygplats under den tid kommersiella bolag inte flyger hit ska enligt den preliminära tidtabellen vara ändhållplats på en slinga som ger en total flygtid på 3,5 timmar till Stockholm enkel resa. Det ska dessutom landa här mitt på dagen. Frågan löser alltså en daglig tur med flygfrakt, men inget mer. Det måste anses som ett totalt undantagsfall att någon resenär skulle använda sig av flygmöjligheten under dessa omständigheter.

Annons

Läs också: Upphandlingen klar – flygtrafiken till Östersund är säkrad

Trafikverket måste göra ett omtag, och den nationella politiken måste ge dem ett tydligt budskap om detta.

Endera måste upphandlingen göras om i sin helhet, eller också måste en diskussion om förändrad tidtabell omedelbart tas upp med det bolag som vann upphandlingen. Det är inte rimligt att Östersund som har väsentligt sämre tågförbindelser med Stockholm än Sundsvall också ska ha en sämre tidtabell på det upphandlade flyget.

Resurser för en omförhandling eller förnyad upphandling finns rimligen. SAS punkterade ju nämligen omgående upphandlingen på delar av Norrlandstrafiken när de inte vann den, genom att återuppta sin kommersiella trafik. Ett i sig ganska anmärkningsvärt agerande av ett bolag som svenska staten deläger. Men det innebär att den summa som satts av för upphandlat flyg rimligen räcker till fler och bättre turer.

Annons

Östersunds myndighetskluster och regionens starka besöksnäring, framförallt i fjällvärlden, är helt beroende av fungerande fjärrtransporter över tid. När staten nu återigen, genom Trafikverkets upphandling återigen visar sig helt oförstående för detta är det helt enkelt oacceptabelt. Gör om och gör rätt!

Bosse Svensson, C, Kommunstyrelsens ordförande Östersund

Daniel Danielsson, C, Kommunstyrelsens ordförande Åre

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan