Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debattsvar: MUF: Skattepengar slösas på busskort

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Debatten om gratis busskort för unga går vidare. Foto: Anton Enerlöw

Annons

Svar till SSU om vår artikel i LTZ den 21 februari om ungdomarnas busskort.

Först och främst vill jag tacka för SSU:s svar och att de engagerar sig i debatten, något som är viktigt för inte minst demokratin. Däremot uppskattar jag en sakpolitisk debatt kring sakpolitiska frågor, något som SSU i sitt svar inte för enligt mig. Att helt frångå kärnfrågan i en debatt till förmån för andra argument som är irrelevanta och delvis missvisande är något som kan skapa ökad polarisering och försämra debattklimatet.

Annons

Att SSU i sin debattartikel skriver att MUF inte har några problem med att skattepengar läggs på finansiering av RUT-avdrag samtidigt som vi vill sänka kommunens kostnader för busskorten är en feltolkning av vår ståndpunkt. Förutom att detta avviker från sakfrågan om finansiering av busskorten är det två helt olika ekonomiska frågor som rör skilda områden.

Annons

Tillbaka till frågan angående busskorten. Det som bör förtydligas är att frågan aldrig handlade om att ta bort busskortet för alla ungdomar. Själva frågeställningen var, har vi råd att ha kvar busskorten i samma form som det är just nu? Ska vi finanserna transporter som sker på fritiden mellan aktiviteter? Ska vi i så fall börja finansiera själva aktiviteterna också? Ska vi även finansiera resor till släkt och vänner som även bor utanför länsgränserna? Nej självklart kan vi inte finansiera fritidsaktiviteter eller resor till släkt och vänner. Busskortet är uppenbarligen ett väldigt känsligt ämne, men det gör inte att det är acceptabelt att viktiga skattepengar slösas när det skulle vara till stor användning i skolan för att köpa in material eller att öka antalet lärare och assistenter.

Denna fråga är redan uppe på agendan i flera av de kommuner som för tillfället har fria ungdomsbusskort, till exempel Krokoms Kommun. Där utreds i detta fall är de yngsta barnens busskort som är extremt dyra utifrån hur mycket busskorten faktiskt används. Något som vi tycker låter väldigt klokt.

I och med detta skulle jag vilja se att busskorten utreds ytterligare och eventuella nya avtal diskuteras och upphandlas för att minska skatteslöseriet. Och då är det de barn i åldrarna sex till tio år som använder sina busskort i för liten utsträckning för att det ska vara hållbart att betala för dem.

Alex Ekavall

Vice Distriktsordförande Jämtland

Carl-Oscar Franzon

Distriktsordförande Jämtland

Annons

Annons

Till toppen av sidan