Annons

Annons

Annons

Annons

Insändare
Insändare: Därför är vätgas optimalt

Text: 

Detta är en insändare.Åsikterna är skribentens egna.

De fossila bränslepriserna skjuter i höjden. Tillverkarna av Litiumjon-batterierna skövlar vår jord på jordartsmetaller. Metallerna bryts delvis under vidriga förhållanden i fattiga länder, många gånger med barn inblandade i gruvarbetet.

Tyske teknikern Harald Schmeisser från Mercedes tankar en av Stockholms 3 bränslecellsbussar med vätgas. Foto: Henrik Montgomery

Annons

Annons

Litiumjon-batterierna är mycket farliga vid batteribrand (termisk rusning) läs Brandförsvarets ”Laddplatser för Elbilar-Storstockholms brandförsvar”. Informationen från Brandförsvaret borde delges alla som köper en batteridriven elbil, det är närmast skandal att det inte sker!

Intresset och förståelsen för vätgasfordon är lågt i Sverige, men det finns hopp och flera bra exempel på kommunala initiativ, exempelvis i Mariestad, Sandviken, Köping m.fl.

Köpings kommun har tecknat en avsiktsförklaring med Plagazi AB om en ny värmeanläggning. Själva processen bygger på modern plasmateknologi, vilket innebär att bränslet (avfallet) utsätts för en så hög temperatur att det helt förgasas. Systemet är helt slutet och ger inte ifrån sig några miljöfarliga restprodukter. Anläggningen kommer producera värme och så mycket vätgas att det räcker till ca.200-300 bussar eller lastbilar.

För att komma igång med produktion av vätgas behöver vi inte bygga nya värmeanläggningar, man kan börja med metangas från reningsverk, avfallsanläggningar, jordbruk, el från solcellsanläggningar. Detta är exempel på produktionsanläggningar som kan vara igång inom 1-2 år efter att man startat projektet. Vätgasen är den absolut klimat- och miljövänligaste formen av drivmedel vi kan framställa, den är global då den kan framställas var som helst på jorden, dessutom är vätgasen mycket billigare som drivmedel för oss konsumenter än dagens fossila bränslen.

Med vätgas som drivmedel är vi oberoende av vad som händer i världen, då vi producerar den lokalt.

Bror Larsson

Annons

Annons

Till toppen av sidan