Annons

Annons

Annons

Annons

Mattmar

Läsartext
Föreningsliv: SPF Seniorerna Västra Storsjöbygden

Detta är en läsartext.

Torsdagen den 21 november höll föreningen sitt medlemsmöte på St Annagården i Mattmar. Ordförande Arne Nilsson hälsade välkommen till 44 anmälda medlemmar och till gästen Anton Olofsson från Juristkompaniet.

Anton Olofsson hade bjudits in för att ge en översiktlig information om Framtidsfullmakter.

Framtidsfullmakt är ett instrument som infördes 1 juli 2017. Finns legal företrädare, god man eller förvaltare inom samma område diskvalificeras framtidsfullmakten. Syftet med fullmakten är att skriva ett dokument, som bevittnas av två vittnen, och ger en person (fullmakthavare) rätt att sköta annan persons privata och ekonomiska angelägenheter. Framtidsfullmakten börjar gälla när personen som lämnat fullmakten drabbas av bestående ohälsa och det är då fullmakthavaren som avgör när detta inträffar.

Annons

Annons

Framtidsfullmakten upphör inte med automatik om fullmaktsgivaren avlider. För att fullmakten skall upphöra vid dödsfall skall detta särskilt framgå i dokumentet.

Mötet avrundades med sedvanlig lotteriförsäljning med fina vinster, och ett stort tack riktades till Anton Olofsson för en intressant information, och till Ann-Chatrin och Arne som stod för förplägnaden.

Sölve Madsén

Annons

Annons

Till toppen av sidan