Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Så blir din psykiska hälsa bättre

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Ingen energi och svårt att somna. Lättirriterad, orolig och svårt att koncentrera sig. Hjärtklappning, yrsel och besvär med magen. Tyvärr är dessa symtom alltför vanliga i Sverige idag. Stressrelaterad ohälsa har blivit ett av våra största samhällsproblem, men det går att vända trenden.

Under andra kvartalet i år var 388 kvinnor och 180 män sjukskrivna med psykisk ohälsa i Jämtland. Behandlingsprogram med hjälp av en arbetsterapeut kan lindra besvären.

Bild: TT

Enligt Försäkringskassans statistik från i år kan mer än 48 procent av Sveriges sjukskrivningar relateras till psykisk ohälsa. Motsvarande siffra i Jämtland är 39,5 procent. Psykisk ohälsa är därmed en av de vanligaste orsaken till sjukskrivning. Under ett år drabbas en miljon svenskar i arbetsför ålder av symtom i form av ångest, oro, nedstämdhet eller sömnstörningar. Det är nästan 20 procent av den totala arbetskraften. Sjukskrivningstalen är särskilt höga bland kvinnor, ur ett nationellt perspektiv är det ungefär 2,5 gånger vanligare att en kvinna drabbas.

Annons

Annons

Under andra kvartalet i år var 388 kvinnor och 180 män sjukskrivna med psykisk ohälsa i Jämtland. Detta medför ett stort personligt lidande för de personer och familjer som drabbas, men det kostar också samhället mycket i ökade kostnader för sjukförsäkring och hälso- och sjukvård samt minskade skatteintäkter. Situationen är ohållbar, men det finns insatser som enkelt kan skapa förutsättningar för förändring. Ett sätt är att använda de olika kompetenserna som hälso- och sjukvårdens professioner besitter mer effektivt.

Den 27 oktober firas Arbetsterapins dag över hela världen. I samband med detta vill vi lyfta hur arbetsterapeuters kompetens kan användas för att minska den stressrelaterade ohälsan. Många förknippar kanske yrket främst med hjälpmedel eller handrehabilitering, men det finns mycket mer en arbetsterapeut kan bidra med. Inom arbetsterapi talar vi ofta om aktivitetsbalans – balans mellan arbete och fritid, mellan det vi människor vill och det vi måste göra. Den som upplever stressrelaterad ohälsa har i många fall utvecklat symtom som beror på den vardag som hen är mitt uppe i. Ofta är det svårt att själv se, och än mindre föreslå, strategier för att komma ur ekorrhjulet. Inom arbetsterapin finns det flera evidensbaserade behandlingsprogram som kan skapa förändring av den egna vardagen. En arbetsterapeut kan ge stöd för att nå aktivitetsbalans, hantera vardagen bättre, hitta nya sätt för att klara av svårigheter samt att skaffa, och behålla, en hälsosam livsstil.

Annons

Den ökande psykiska ohälsan är ett samhällsproblem som måste tas på allvar. Alla som kan behöver dra sitt strå till stacken om vi ska lyckas vända trenden. Vi anser att alla som upplever stressrelaterad ohälsa och som söker hjälp genom primärvård eller företagshälsovård i Jämtland ska erbjudas kontakt med en arbetsterapeut. På både kort och lång sikt kan det främja den psykiska hälsan samt minska sjukskrivningstalen. Det är en vinst för både individ och samhälle.

Maria Carlzén

Kretsordförande, Jämtlandskretsen för Sveriges Arbetsterapeuter

Ida Kåhlin

Förbundsordförande Sveriges Arbetsterapeuter

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan