Annons

Annons

Annons

Kostnaderna ökar för socialnämnder i länet

Därför ökar kommunens kostnader för ekonomiskt bistånd: ”Svårare för vissa grupper att komma in på arbetsmarknaden”

Den plötsliga kostnadsökningen för försörjningsstöd i kommunen förklaras med det har blivit svårare för vissa grupper i samhället att komma in på arbetsmarknaden. Dit hör bland annat utlandsfödda, utförsäkrade och människor med psykisk ohälsa eller missbruk.

Text

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har hittills undren 2019 ökat med i snitt 17 procent jämfört med 2018. Orsaken är bland annat att utlandsfödda och människor med psykisk ohälsa har fått svårare att komma in på arbetsmarknaden. Det säger Helén Eurenius, chef för social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Östersund.

Bild: Lars Ljungmark

Annons

Den bilden ges av Helén Eurenius, chef för social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Östersund, som LT har varit i kontakt med.

Mellan 2014 och 2018 låg kommunens kostnader för försörjningsstöd på en hyfsat stabil nivå utan större skiftningar, runt 50 miljoner kronor per år.

Under 2018 låg kostnaderna på i snitt 4,1 miljoner kronor per månad.

Men under 2019 har det skett en märkbar förändring. Kostnaderna för försörjningsstöd har legat på 4,8 miljoner kronor i snitt i månaden, en ökning med 17 procent jämfört med ifjol.

Fler invånare än tidigare har fått svårt att ta sig in på arbetsmarknaden, förklarar Helén Eurenius, och nämner flera grupper.

"Nyanlända, ekonomiskt svaga, människor med psykisk ohälsa eller missbruk. Därtill ser vi att Arbetsförmedlingens minskade resurser och Försäkringskassans striktare tolkning av lagen till viss del leder till att fler behöver ekonomiskt bistånd än tidigare", skriver hon i mejl till LT.

Annons

Annons

Läs mer: Allt fler söker hjälp för dålig ekonomi i Östersunds kommun: "Det är de signalerna vi har fått från förvaltningen"

Att kostnaderna för ekonomiskt bistånd låg stabilt mellan 2014 och 2018 förklarar hon med att arbetsmarknaden var gynnsam.

"Det vi ser nu är att det för många – som kanske inte har den utbildningsbakgrund som krävs – är svårare att få arbete. Man riskerar därigenom att behöva försörjningsstöd under längre perioder än tidigare".

Kostnaderna för ekonomiskt bistånd har hittills undren 2019 ökat med i snitt 17 procent jämfört med 2018. Orsaken är bland annat att utlandsfödda och människor med psykisk ohälsa har fått svårare att komma in på arbetsmarknaden. Det säger Helén Eurenius, chef för social- och arbetsmarknadsförvaltningen i Östersund.

Bild: Lars Ljungmark

Det Robin Hood beskrev i LT:s artiklar, om att fattigdomen har slagit mot fler grupper i samhället, bekräftas av Helén Eurenius:

"Det är grupper som söker ekonomiskt bistånd som inte vände sig till socialtjänsten tidigare. Många lever med små ekonomiska marginaler".

"Arbetslöshet, sjukdom som inte godkänns av Försäkringskassan, det kan vara orsaker som gör att man måste söka försörjningsstöd. På så sätt bekräftar det socialtjänsten ser, det som till exempel Robin Hood också har uppmärksammat".

Annons

Det går att se samma trend bland hemlösa i länet, som tidigare har varit en hyfsat homogen grupp med liknande besvär (missbruk och psykisk ohälsa). På kort tid har en ny grupp hemlösa dykt upp, som hamnat där på grund av andra orsaker som ekonomiska bekymmer eller skilsmässor.

Annons

"De med annan problematik än beroendeproblematik ökar. Idag är förhållandet 50/50 mellan missbruk och annan problematik".

Vad har den här utvecklingen inneburit för er arbetsbelastning?

"Det märks att det är svårare att få till samverkan för enskilda personer med andra myndigheter. Det gör att det har blivit svårare att hjälpa människor vidare till arbete eller att de ska få rätt hjälp från andra myndigheter och självförsörjning kunna bli självförsörjande".

Ser ni att kommunens kostnader för försörjningsstöd kommer att fortsätta öka under de kommande åren?

"Ja, vi ser att kostnaderna för ekonomiskt bistånd kommer att öka"

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan