Annons

Annons

Annons

Östersund

Läsartext
Fullsatt när Årets barnrättskämpar fick pris

Rädda Barnen i samarbete med Länsförsäkringar Jämtland delar varje år ut ett pris till Årets barnrättskämpe.

Detta är en läsartext.

Barnrättskämpar tillsammans med prisutdelare och kvällens föreläsare. Från vänster: Jan Persson, Länsförsäkringar, Kajsa Eklund, Rädda Barnen, Kick Leijsne och Barbro Byström, fadderfamiljer, Karolina Olsson Newman och Anna Toutin, föreläsare, och Simon Jaktlund, Surfbukten. Foto: Christina Olofsson

Annons

Alla kan nominera en person som man tycker uppfyller kriterierna för att vara en barnrättskämpe. Utmärkelsen tilldelas den som genom sitt arbete förbättrat vardagen för barn och unga i Jämtlands län. Barnrättskämpen har  genom uthållighet och mod  bidragit till att sätta barnens bästa i första rummet. I år blev det två pristagare, som fick ta emot priset på 5 000 kronor samt diplom och ett stort erkännande för att de kämpar för barns bästa.

Simon Jaktlund fick pris för sitt enträgna arbete i Surfbukten, för att skapa en plats där barn och unga erbjuds en rad aktiviteter helt kostnadsfritt, en fritid med social gemenskap och intressant och utvecklande innehåll. 

Den andra pristagaren var en grupp fadderfamiljer i Jämtlands län, som utan ersättning från samhället öppnat sina hem för ensamkommande barn och unga. Gruppen representerades av Barbro Byström och Kick Leijnse. Jan Persson, från Länsförsäkringar och Kajsa Eklund, distriktsordförande för Rädda Barnen delade ut priset. Pristagarna får 5 000 kronor att skänka vidare till valfritt ändamål som främjar barnens bästa.

Annons

Annons

Priset delades ut i samband med en av Rädda Barnens kostnadsfria föreläsningar. Rädda Barnen erbjuder i samarbete med Länsförsäkringar föreläsningar några gånger per år, för föräldrar, pedagoger  och alla andra i samhället som jobbar för barns bästa.

Kvällens föreläsare  var Anna Toutin och Karolina Olsson Newman. Temat var Empatiskt ledarskap, samspel i barngruppen. De har beforskat sin verksamhet på en förskola i Åre, men erfarenheter, slutsatser och lärdomar passar även i skolan och i familjen.

Syftet var bland annat att förankra läroplanens etiska värden i verksamhetens alla delar.  De menar att den vuxne alltid har ansvaret för kvaliteten i samvaron. Vuxna ska samspela med barnet för att möta och bekräfta dess känslor. Det grundläggande verktyget är empati - förmågan att se barnets värld med hennes ögon och uppleva den genom hennes personlighet.

Anna och Karolina har filmat, spelat in samtal och dokumenterat arbetet i barngrupp under ett helt år, innan de sammanställde sin  rapport och drog slutsatser och lärdomar. Projektet stöttades av Specialpedagogiska skolmyndigheten och med medel från SIS, Särskilda insatser i skolan. Mittuniversitet har följt projektet och bidragit med kunskaper.

Föreläsarna tror inte på genvägar eller quick fix, förmågor hos pedagogerna växer fram så att förhållningssättet successivt förändras. De pekade ut några viktiga områden; empatiskt ledarskap, konflikthantering utan syndabockar och offer, möta och bekräfta barnets känslor, och samspel med barn i svårigheter.

Annons

Ett verktyg är att i olika situationer använda sig av jag-budskap, för  att undvika att kränka eller förminska barnet, och därigenom öka barnets tillit till vuxna. En annan nyckel är att ta med barnet i samtalet och inte ge pekpinnar eller tillrättavisningar.

Annons

De har givit ut en bok som beskriver deras praktik och vad som är utmärkande för empatiskt ledarskap.

De beskriver samspelet med barnen. Känslor, viljor, och behov kan skapa en trygg miljö för barn, barns lärande och utveckling.

De beskriver åtta steg i samspelet med barn i svårigheter, konkreta och tydliga nycklar för den vuxne.

De berättar om lyckostunder när barnen själva börjar lösa konflikter med de verktyg de vuxna använt och det fungerar. Lycka är också när föräldrar har beskrivit hur deras barn nu själva kan agera i samspel eller konflikter, hur barnet utvecklats och kan ta nästa steg i situationer i förskolan eller hemma.

Föreläsningen var välbesökt, med många på kölista, varför Rädda Barnen kommer att erbjuda den igen till hösten.

Christina  Olofsson

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan