Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: S-kongressen: En politik för hela landet

Text: 

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

I dag startar Sveriges Socialdemokraternas kongress i Örebro. Vi är åtta ombud som kommer att driva frågor och debattera framtiden för vårt län, Jämtlands län. Inget av de övriga 292 ombuden ska undgå att veta vad vi vill och varför.

Fredag den 22 mars startar den socialdemokratiska kongressen i Örebro.

Bild: TT

En av de viktigaste frågorna är länets behov av att säkra kompetensen inom näringsliv och offentlig sektor nu och i framtiden. Liksom Sverige i övrigt bygger framgången av den svenska modellen att många anställda har god kompetens för yrket. Nu väntar ett tufft läge kommande fem år med brist på 100 000 utbildade med den kompetens som arbetsgivarna efterfrågar. Det är allt ifrån den livsviktiga undersköterskan till IT-utvecklare, civilingenjörer, kockar, lärare, sjuksköterskor, busschaufförer och många, många fler.  

Annons

Annons

Över hälften av den kommande bristen är direkt kopplad till befolkningsutvecklingen med fler äldre och i många fall även fler yngre. Men gles- och landsbygd har redan ett jättetufft läge när det gäller att kunna anställa rätt kompetens, vilket gäller både offentlig och privata sektor. Och det kommer inte att bli lättare att rekrytera till orter i glesbygden. 

Sverige behöver göra flera olika saker för att möta kompetensbristen på bästa sätt. Vi fokuserar på dessa tre:

# Arbetsförmedlingen ska finnas tillgänglig dagligdags i alla kommuner så att jobb kan förmedlas och göra utbildningsinsatser. För att kunna matcha de riktigt små företagens, likväl som stora arbetsgivares, behov med de människor som redan bor i området behövs en kontinuerlig närvaro och engagemang. Staten ska ta ansvar för denna närvaro i kommuner där tidigare erfarenhet visar att det är ointressant med olika former av "marknadslösningar".

# Rätten till studiemedel ska flyttas fram lika mycket som pensionsåldern förlängs. I dag trappas rätten till studiemedel ner vid 47 år och är helt avslutat vid 56 år. När tiden i arbetslivet förlängs ska självklart tiden för rätt till studiemedel också förlängas. 

# Förbättra möjligheterna för kompetensrekrytering till glesbygden. Landsbygdskommitténs förslag om nedskrivning av studielån i glesbygdskommuner är väldigt intressant och värt att testa. Förslaget är nedskrivning med 10 % per år, ett tak på 30 000 kr och minst 3 000 kr per år för den som avlagt en examen. Genomsnittlig studieskuld till Centrala studiestödsnämnden (CSN) efter avlagd examen är i dag ca 300 000 kronor. Enligt landsbygdskommittén kan det kosta ca 15 miljoner kr per år, vilket är väldigt billigt för kraftigt förbättrad kompetens-försörjning. Norge har en liknande modell. Vid uppföljning bodde 2005 ca 70 procent kvar i de områden de fick nedskrivna studieskulder 1994-1996. Det är ett väldigt bra resultat för att behålla kompetens i området, men också för att öka befolkningen.

Annons

Annons

Det är dags att socialdemokraterna utvecklar förslag för hela landets kompetensförsörjning. Vi åtta ombud jobbar för att vinna kongressombudens gillande och bifall.


Kongressombuden för Socialdemokraterna i Jämtlands län 

Mona Modin Tjulin, Östersund 
Gunilla Zetterström Bäcke, Härjedalen 
Jonas Andersson, Ragunda 
Niklas Daoson, Östersund 
Niklas Rhodin, Krokom 
Elisabeth Lindholm, Strömsund 
Anton Waara, Östersund 
Maria Nerpin, Östersund 

Annons

Annons

Till toppen av sidan