Annons

Annons

Annons

Debatt
Debatt: Satsa för att behålla personalen

Text

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Bemanningsbristen i vården är i många delar en konsekvens av en ojämställd värdering av traditionellt kvinnligt dominerade professioner. Många erfarna och särskilt yrkesskickliga barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor väljer att lämna verksamheterna på grund av svag löneutveckling, dåliga arbetsvillkor och brister i arbetsmiljön.

Sjuksköterskor är en av de personalkategorier som lämnar sina jobb för ofta Orsakerna kan vara svag löneutveckling, dåliga arbetsvillkor och brister i arbetsmiljön. Därför vill vårdförbundet satsa på dessa grupper.

Bild: TT

Följden blir en eskalerande personalomsättning, höga kostnader för bemanningspersonal, som trots hyrstopp fortsätter öka, en allt sämre arbetsmiljö, bristande bemanning och kontinuitet samt ohälsa och höga sjuktal. Detta innebär negativa konsekvenser för befolkningens tillgång till en fungerande hälso- och sjukvård.

Annons

Annons

Vårdförbundet har i sin Livslönerapport från 2016 konstaterat att det skiljer mer än 30 procent i livslön mellan en specialistsjuksköterska respektive barnmorska och en civilingenjör, trots att de har liknande utbildningslängd och bedöms ha motsvarande svårighetsgrad i yrket. Att löneutvecklingen för våra livsviktiga legitimationsyrken barnmorskor, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor och sjuksköterskor försvagas vid 35 års ålder för att ytterligare mattas av vid 45, är inte rimligt.

För att lösa bemanningskrisen behövs – utöver en god löneutveckling för hela kollektivet, där den lokala löneprocessen behöver utvecklas – en satsning på särskilt yrkesskickliga. Erfarenhet, kompetens, specialistkunskap, ansvarstagande och karriär i yrket måste löna sig.

Vårdförbundet kräver därför en särskilda lönesatsning på:

# Särskilt yrkesskickliga barnmorskor.

# Särskilt yrkesskickliga biomedicinska analytiker.

# Särskilt yrkesskickliga röntgensjuksköterskor.

# Särskilt yrkesskickliga sjuksköterskor.

# Särskilt yrkesskickliga specialistsjuksköterskor.

# Särskilt yrkesskickliga chefer.

# Avancerade specialistsjuksköterskor.

Vårdförbundets yrkande om särskild lönesatsning beräknas omfatta var fjärde medarbetare och innebär att den som visat särskild yrkesskicklighet ska ha minst 10 000 kronor mer i månaden.

Vårdförbundets medlemmar är nödvändiga och efterfrågade dygnets alla timmar och årets alla dagar. Bemanningsbristen leder till övertid, många extrapass och att det blir svårt att få semester. Det sliter på hälsan och leder till en försämrad arbetsmiljö.

Annons

Idag är arbetstidsmåttet för den som arbetar ständig natt 36 timmar och 20 minuter för den som arbetar i kommunal verksamhet samt i vissa kommunala bolag, jämfört med landstingsdriven verksamhet där arbetstidsmåttet vid ständig natt är 34 timmar och 20 minuter. Det är dags att vi i det centrala avtalet får en sänkning av arbetstidsmåttet vid nattarbete, oavsett huvudman.

Annons

En väl fungerande arbetstidsförläggning dygnets alla timmar, årets alla dagar är avgörande för vården. Därför krävs både kunskap om hälsosam arbetstidsförläggning och planering i verksamheterna som löser verksamhetens kompetensbehov på ett långsiktigt hållbart sätt. Våra medlemmar har rätt till ett hållbart yrkesliv och möjligheten att kunna planera sin fritid.

Vi behöver tillsammans med arbetsgivarna få till lokalt fungerande processer kring arbetstidsförläggning som omfattar schemaläggning, dygnsvila, jour och beredskap, övertid, semesterplanering med mera.

Nu är det upp till bevis. Vi uppmanar politiker och beslutsfattare i vården att använda avtalsrörelsen 2019 till att ge SKL och Sobona mandat att gå oss till mötes i våra krav på bättre villkor. Tillsammans kan vi ge de bästa förutsättningarna för vårdens medarbetare att vilja stanna kvar och utveckla vården, så att den blir jämställd och hälsosam för både personal och patienter.

 

 

Roger Bergebo

Ordförande

Vårdförbundet Avdelning Jämtland

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan