Annons

Annons

Annons

Debatt: Inlandsbanans vd: Helt rätt tänkt i Röjan

I en artikel publicerad i LT första oktober ”Röjan kan bli nytt trafiknav” berättar Rätansbygdens byalag att de hoppas att turistströmmarna som kommer till Röjans station ska bana väg för en bättre kollektivtrafik i området. I min mening är de helt rätt ute i tankarna om att lokalbefolkningen och näringslivet borde kunna dra nytta av de ökade kommunikationerna turismen bidrar till.

Inlandsbanan vd Peter Ekholm ger byalaget i Röjan stöd i planerna på att göra trakten till ett trafiknav.

Bild: Arkivbild

Sanningen är att just integration mellan traditionell kollektivtrafik och turismnäringens reseströmmar är nödvändig för att tillgängliggöra inlandets besöksnäring, och inte minst för att skapa en attraktiv kollektivtrafik för ökat inflyttande, vilket Svensk Turisms remissvar på Trafikverkets Nationell transportplan 2018–2029 belyser.

Annons

Annons

Inlandsbanans vision är att vara en dragkraft för inlandet. Vi arbetar hårt för att skapa möjligheter med förbättrad järnvägsinfrastruktur och utökad tågtrafik. Med sådana här och liknande initiativ från föreningsliv, näringsliv och kommuninvånare längs banan kan vi skapa ännu mer tryck på beslutsfattare för att skapa ett levande och attraktivt inland.

Inlandet behöver tillgång till säkra och hållbara resealternativ med modern kollektivtrafik. Att nyttja Inlandsbanan som redan finns är smart.


För att öka det kollektiva resandet krävs att kollektivtrafikens attraktionskraft gentemot bilen ökar och att trafiken som skapas är relevant, lätt att förstå och upplevs som enkel att använda. Miljöfördelarna med persontåg är att det kan transportera många människor samtidigt. Ju fler som reser desto lägre miljöbelastning. Tåg erbjuder dessutom hög komfort och är både säkrare och ett snabbare alternativ till bil och buss (Utredningen Framtidens kollektivtrafik på Inlandsbanan, juni 2017).

Byalagets utredning ligger i linje med vårt arbete att rusta Inlandsbanan. Ökad godstrafik på järnväg, som är ett måste för att nå de nationella och globala målen för hållbarhet, är vårt incitament för en upprustning. Men en upprustad bana gynnar inte bara godstrafik utan skapar också möjligheter till utvecklad persontrafik i inlandet inklusive kollektivtrafik på järnväg.

Jag ser framemot resultatet av byalaget utredning. En förändring börjar med att behov identifieras, att det finns en vilja från flera människor och aktörer samt att flera tillsammans drar åt samma håll.

 Ett utmärkt initiativ! 

Peter Ekholm

Vd Inlandsbanan AB

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan