Annons

Annons

Annons

Annons

Debattsvar: Vad vill SSU göra för landsbygden?

LT 28 april.

Annons

Den 28 april klagade SSU Jämtland genom Simon Sätherberg i ett inlägg i LT på att MUF Jämtland inte har någon landsbygdspolitik,. Det ligger säkert en hel del i den kritiken, men vad vill egentligen SSU själva? De enda konkreta förslagen i artikeln är mer fjärrundervisning och en bättre fördelning av vägmedel. De kraven instämmer jag gärna i, men de räcker inte för att vi ska få en levande landsbygd i Jämtland, det krävs mer än så, mycket mer.  

Annons

Annons

Vi unga centerpartister skulle också vilja ge vår syn på saken. Många småföretagare finns på landsbygden, både inom de gröna näringarna och i andra branscher. För de ska kunna leva och utvecklas som företag måste det finns en fungerande service i form av exempelvis bredband, post och livsmedelsbutiker.

För att få en blomstrande och levande landsbygd krävs dessutom bland annat att byskolorna får finnas kvar för att fler barnfamiljer ska välja att bosätta sig på mindre orter. Rör inte byskolorna om det ska finnas en levande landsbygd.

Två viktiga konkreta och kraftfulla åtgärder som verkligen fungerar kan vi hämta inspiration till från Norge.

En kraftigt sänkt arbetsgivaravgift skulle ge ett lyft åt inlandet, inte minst Jämtland Härjedalen. Det skulle hjälpa inte minst småföretagarna, att konkurrera på likvärdiga villkor med mer tätbefolkade områden.

Att en del av de stora värdena från vattenkraften och andra naturresurser ska få stanna i de bygder och regioner där produktionen sker borde vara självklart. Det är orimligt att allt ska skickas till statskassan eller bolagens kassakistor. Vi borde naturligtvis, som i Norge, få behålla en rimlig del av värdena från vattenkraften, vindkraften, skogen och mineralerna!

Den som ser västerut kan lätt se att den norska landsbygden utvecklas bättre än den svenska. I Tröndelag liknar landsbygden en vacker blomsteräng. Så kan det bli också hos oss, i Jämtland Härjedalen.

Annons

Jag hoppas att även övriga ungdomsförbund i länet vill låta sig inspireras av den norska distriktspolitiken. Vad säger ni, SSU och MUF? Ställer ni upp på en kraftfull landsbygdspolitik för att lyfta vårt län? För att fler unga ska välja att stanna kvar eller att flytta hit.

Johannes Anderson (C)
ordförande CUF Jämtland Härjedalen

Annons

Annons

Till toppen av sidan