Annons

Annons

Annons

Annons

Debatt: Nybyggda bostäder blir för dyra

Det råder fortsatt stor bostadsbrist i vårt land. Det har visserligen byggts mer än på decennier, men det har byggts baserat på efterfrågan och inte efter det behov som finns.

"Det som byggs är ofta för dyrt för att vanliga människor ska ha råd med hyran. Enligt SCB går cirka 28 procent av en hyresgästs inkomst till hyran, vilket i sig är betydligt högre än motsvarande andel för en bostadsrättsinnehavare", skriver företrädare för hyresgästföreningen. Foto: Ingvar Karmhed

Det vill säga det som byggs är ofta för dyrt för att vanliga människor ska ha råd med hyran. Enligt SCB går cirka 28 procent av en hyresgästs inkomst till hyran, vilket i sig är betydligt högre än motsvarande andel för en bostadsrättsinnehavare.

Tittar man sedan på vem som i dag har råd att hyra en nybyggd lägenhet, så visar det sig att exempelvis i Östersund kostar en nybyggd tvåa från 7 599 kronor i månaden. För en medelinkomsttagare, 25–39 år, borde hyran med SCB:s siffror vara 3 808 kronor. I verkligheten är den alltså nästan dubbelt så hög och en medelinkomsttagare måste lägga halva sin lön för att hyra denna tvåa. För unga upp till 24 år är det helt enkelt omöjligt.

Annons

Annons

Det är kommunerna som har ansvaret för bostadsförsörjningen. För detta har de flesta kommuner allmännyttiga bostadsbolag, vars uppgift är att bygga och förvalta bostäder av god kvalitet till rimlig kostnad, tillgängliga för alla grupper i samhället. Det är på sin plats att påminna våra politiker att allmännyttiga bostadsbolag inte är vilka bolag som helst. De är politikernas verktyg för bostadsförsörjningen och har ett samhällsansvar som inte de privata bolagen har.

Affärsmässighet och samhällsansvar står heller inte i strid med varandra. Allmännyttans egen medlemsorganisation, SABO, har bland annat i forskningsprojektet Nyttan med allmännyttan slagit fast att kommunerna har ett stort handlingsutrymme att använda bostadsbolagen som det verktyg det kan vara för att möta upp utmaningar kring bostadsbrist och upprustningsbehov.

Länsstyrelsernas färska rapport om kommunernas bostadsförsörjning visar dock att kommunerna saknar ett ”rättighetsorienterat” arbetssätt för bostadsförsörjningen och att problemen med hemlöshet och utestängning betraktas som individuella problem. Detta trots att det finns inskrivet i Regeringsformen att det allmänna ska trygga rätten till en god bostad. Rapporten listar också en rad förutsättningar för en bra bostadsförsörjning och överst på den listan återfinns politisk vilja!

Annons

I tider som dessa, då byggandet riskerar att stagnera uppmanar vi i Hyresgästföreningen våra politiker att utveckla allmännyttan och använda den för att klara bostadsförsörjningen. På så sätt möjliggörs en bra utveckling för kommunen och dess invånare.

Ett hem är inte och ska inte vara vilken handelsvara som helst. I september är det val. Då har du möjligheten att göra ett välgrundat val och ta parti för människan och för allas rätt till ett bra hem.

Lillemor Göranson
Ordförande Hyresgästföreningen Norrland

Conny Säker
Enhetschef förhandling och lokalt utvecklingsarbete

Annons

Annons

Till toppen av sidan