Annons

Annons

Annons

Annons

Debattsvar: Vi behöver inte sociala bostäder

 Fastighetsägarna MittNords Conny Åström beskriver en svensk bostadsmarknad i kris, där hemlöshet och trångboddhet ökar och efterlyser en ny social bostadspolitik. Vi välkomnar diskussionen. Däremot är den av Åström föreslagna lösningen helt fel väg att gå.

Annons

Annons

Att införa så kallad social housing, bostäder riktade till låginkomsttagare, leder endast till att bostadsbolagen kan bibehålla, och öka, sina vinster.

 Grundproblemet är att det byggs för få lägenheter som människor har råd att efterfråga. Bostadsbolagen förmår inte att leverera en produkt till rätt pris. En generell lösning med bostadsbidrag riktade till normalinkomsttagare blir inget annat än en subvention till bostadsföretagen. Det är bättre att subventionera själva byggandet så att hyrorna kan hållas på rimliga nivåer.

 Det är dessutom viktigt att komma ihåg att det är mycket lönsamt att vara fastighetsägare. Näst efter aktier är bostadshyresfastigheter det tillgångsslag som haft bäst långsiktig avkastning under de senaste 20 åren.

 Vi behöver inte sociala bostäder, fokus bör istället ligga på att komma till bukt med de orättvisa villkor som idag råder mellan upplåtelseformerna. En nybyggd trea kostar cirka 3 000 kronor mer i månaden om det är en hyresrätt, bara som ett resultat av olika skattevillkor. Det är bland annat därför som Hyresgästföreningen, Fastighetsägarnas förening och SABO har enats om åtgärder som skulle skapa balanserade ekonomiska villkor, det vill säga jämlikhet mellan det ägda och det hyrda.

Annons

 Det som efterfrågas mest i dag är hyresrätter med rimliga hyror och det är där vi måste börja om bostadspolitiken ska vändas åt rätt håll.

 

Anne-Christine Strömberg
Ordförande Hyresgästföreningen Storsjöbygden

Conny Säker

Enhetschef förhandling och lokalt utvecklingsarbete

 

Annons

Annons

Till toppen av sidan