Annons

Annons

Annons

Frösön

Fjärrstyrning mot allt förnuft

Foto: Daniel Tausis En bild från fjärrstyrningscentralen i Sundsvall. Att samla flygledarfunktionerna till en plats är inget som Sten Bredberg tror på. "Luftfartsverkets planer, på att samla flygledarfunktionen för flera olika flygplatser till Arlanda går stick i stäv med det ställningstagande som Försvarsberedningen nu gör", skriver han.

Annons

Försvarsberedningen har just offentliggjort sitt ställningstagande. Alla som lyssnat till det inser, att vi som för 15-20 år sedan varnade för den naiva avvecklingen av både det militära försvaret och totalförsvaret, hade rätt.

Nu är vi där vi är. När det gäller det civila försvaret skall det byggas upp från nästan noll. Det kommer att kosta och det kommer att ta tid.

Annons

Samtidigt måste alla myndigheter i Sverige tillföra en faktor i sin verksamhet, inte minst om man avser förändra den i någon riktning.

Annons

Den faktor som måste läggas till är: ”Säkrar denna förändring myndighetens verksamhet om Sverige utsätts av något slags angrepp eller hot om angrepp?”

Därför går Luftfartsverkets planer, på att samla flygledarfunktionen för flera olika flygplatser till Arlanda, stick i stäv med det ställningstagande som Försvarsberedningen nu gör. Sveriges sårbarhet mot sabotage, digitala angrepp eller oväntade vädersituationer kommer att öka genom en sådan förändring.

I veckoslutet inträffade ett elavbrott på en av USA:s största flygplatser. Den var avstängd i 10 timmar och flygplan på väg dit fick omdirigeras till andra flygplatser. Vad hade hänt om flygledningen vid dessa hade styrts från den avstängda flygplatsen?

Luftfartsverkets idé om att samordna flygledningen vid flera flygplatser från Arlanda bygger på en övertro på att tekniken alltid fungerar och att vi bor i en värld omgiven av grannar med enbart fredliga avsikter i alla sammanhang. Verkligheten är ju tyvärr den omvända.

Om inte Luftfartsverket har förmåga att ta hänsyn till denna faktor, som har med Sveriges säkerhet att göra, så måste regeringen ingripa. När det gäller värnandet om landets säkerhet kan aldrig någon anklagas för ministerstyre. Då är det politikerna som har det fulla ansvaret för att rätt beslut fattas.

Sten Bredberg

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan