Annons

Annons

Annons

Annons

Trondheim - en spännande och levande stad

Ett par timmar bort ligger en av Nordens mest spännande städer. Trondheim är en levande stad med ett dramatiskt förflutet.

Text: 

Nidarosdomen är ett dominerande inslag i Trondheims stadsbild. Kyrkan är även ett levande minnesmärke som vittnar om stadens och landets historia.

Bild: Torbjörn Aronsson

Nidarosdomen

Domkyrkan är ett dominerande inslag i staden, men det var långt ifrån självklart att den skulle se ut som den gör idag. Olav den helige blev helgonförklarad efter sin död vid slaget vid Stiklestad år 1030. Inte bara för att han kämpade för kristendomen, utan för en rad mirakler som sattes i samband med hans kropp. Det var bakgrunden till att man cirka 40 år efter hans död uppförde en kyrka på Nidaros där Olavsskrinet utgjorde en central punkt. Pilgrimer började vandra för att komma i kontakt med heligheten och Olav kom att bli en norsk kristusgestalt.

Annons

Det var även bakgrunden till att ärkebiskop Eystein lät utforma en mycket speciell kyrka på 1100-talet. Tanken var att som man nyligen gjort i England uppföra en kyrka med Kristus gravkyrka i Jerusalem som förebild, fast med Olav i Kristus ställe. Resultatet blev den oktagon i koret man kan se än i dag, i vilkens mitt Olavsskrinet stod. Här gick pilgrimerna för att komma i nära kontakt med det heliga. I samband med reformationen avskaffades helgonkulten och Olavs kvarlevor blev begravda på hemlig plats i kyrkan.

Annons

På 1800-talet blev Nidarosdomen ett nationalmonument och började sakta utvecklas till den kyrka vi ser i dag. En västfasad på engelskt manér hade troligen funnits redan på 1200-talet, men blev i samband med 1000-årsjubileet år 1930 ett nytt projekt där många skulptörer fram till 1983 varit med om att i utforma berättelser om kristendomen och dess spridande. Kyrkan har en förtätad stämning och historien är väldigt närvarande. Här ges i sommar många konserter och guidade turer.

Rustkammeret

Intill Nidarosdomen hade ärebiskopen sitt säte och dess lokaler har senare omvandlats dels till ett museum som visar kyrkans och ämbetets historia. Dels ett museum för riksregalierna, eftersom Nidarosdomen även använts som kröningskyrka, och dels ett försvarshistoriskt museum. Det är ett på många sätt klassiskt museum med montrar, föremål och texter. Det är levandegjorda miljöer där föremål satts in i ett historiskt sammanhang. På bottenvåningen kan man stifta bekantskap med den tidigaste medeltida historien och den period som i Sverige kallas stormaktstiden.

Trondheim har en dramatisk historia, inte minst under det andra världskriget då staden under tysk ockupation skulle bli ett viktigt marint centrum.

Bild: Torbjörn Aronsson

Sedan fortsätter det uppåt och på översta våningen dominerar det andra världskriget, med ockuperande nazister och medlöpare på den ena sidan, motståndsmän och allierade på den andra. Här finns en särskilt monter för den grupp kring gestapoagenten Henry Rinnan som förde ett grymt underrättelsekrig med inslag av tortyr. Andra montrar skildrar koncentrationslägret Fallsta, som i dag är ett forskningscenter, och det mäktiga slagskeppet Tirpitz som länge låg placerat i Trondheimsfjorden.

Annons

Annons

Trondheim Kunstmuseum

Intill Nidarosdomen ligger även konstmuseet, som i sommar visar höjdpunkter ur samlingarna. Ett urval har gjorts och konstverk ordnats efter teman som landskapsmålningar och porträtt. En särskild färgbakgrund markerar höjdpunkterna som exempelvis Peder Balkes "Nordkapp" från 1870-talet och Hannah Ryggens bildväv "Grini" (1945). Balke var en romantisk utforskare av det norska landskapet och avbildade det även i Caspar David Friedrichs anda som uttryck för det gudomliga. Hannah Ryggen var liksom sin man Hans antifascist och "Grini" återger en scen från fånglägret med samma namn där Hans var internerad. Drömmande sitter han och målar en dödskalle medan tankarna svävar kring dottern på en häst i Örlandet, där allt är idyll.

Maja Nilsen är en samtidskonstnär som är född 1978 och verksam i Berlin, men har bland annat gått i Trondheim Katedralskole. Från Nidarosdomens byggnadsdelar i täljsten har hon tagit mikroskopiska fotografier, bearbetat dessa digitalt och har som en del av sin utställning integrerat dem i fönstren på Trondheim Kunstmuseum.

Bild: Torbjörn Aronsson

I utställningen "Det flytende fjellet" av Maja Nilsen rör det sig i högsta grad om både inre och yttre landskap. Drömfragment har fogats samman med naturbilder och skapar berättelser med självbiografiska inslag. Det är tydligt exempelvis i "Her hvor all tid fins" som är digitala collage som integrerats med museifönstren. Liksom glasmålningar ändrar de utseende med olika ljus och beroende på var betraktaren står. Utgångspunkten är mikroskopiska fotografier av byggnadsdelar i täljsten i Nidarosdomen.

Rockheim

Nere i hamnen ligger detta museum inrymt i en väldigt speciell byggnad. Det har ett nationellt uppdrag att förmedla historien om Norges pop- och rockhistoria och har utvändigt försetts med stora glasytor med tryck av skivomslag. Bakom glaset finns LED-noder som genom ett avancerat styrsystem kan få fasaden att skifta i färg, uttryck och intensitet. Det är ett väldigt modernt museum med fokus på interaktivitet som möter besökaren. Genom att peka eller stå på en särskild plats kan man styra medieutbudet och musiken i de olika rummen. Rum som ofta har en viss epok eller en viss artist som gemensam faktor, men här finns även rum som får besökaren att uppleva musikhistorien ur artisternas synvinkel i en studio eller i turnébuss. Här finns även arkiv för den som vill forska och många föremål med kultstatus, däribland ett trumset som gått i arv inom norsk heavy metal, från 1980-talets Mayhem till 2010-talets Satyricon.

Annons

Annons

Rockheim är det norska museet för pop- och rockhistoria.

Bild: Harald Ören/Creative Commons

Ringve Musikkmuseum

Detta museum som ligger strax norr om staden är på många sätt det perfekta utflyktsmålet. I längsta laget för en promenad, men med buss tar man sig snabbt dit. Museet ligger i ett naturskönt område och är inrymt i en gård där sjöhjälten Peter Tordenskiold (1690-1720) växte upp. Den äldsta byggnaden är från cirka 1740 och gården innehades senare av Victoria Bachke (1896-1963) och hennes man. Ett stort musikintresse, ett internationellt nätverk och en stor samling musikinstrument utgjorde grunden för ett museum som invigdes 1952. Samlingen omfattar i dag cirka 2000 instrument, varav 700 är klassiska europeiska men samlingen utökas kontinuerligt och här finns även moderna elektroniska instrument liksom mer folkliga från olika världsdelar. En välförsedd restaurang och en stor botanisk trädgård borgar för att man kan tillbringa hela dagen här.

På Ringve Musikkmuseum finns en stor samling instrument. Längst till vänster en elgitarr som använts av den norske musikern Åge Aleksandersen, en Fender Telecaster tillverkad i USA 1983. Längst till höger en elorgel från cirka 1960 av märket Farfisa, tillverkad i Italien.

Bild: Torbjörn Aronsson


Torbjörn Aronsson

063-15 55 28
torbjorn.aronsson@mittmedia.se

Annons

Annons

Till toppen av sidan