Annons

Annons

Annons

Östersund

Språkintroduktion blir det största gymnasieprogrammet till hösten

Antalet elever på språkintroduktionen på Jämtlands gymnasium slår alla rekord. Det visar den senaste delårsrapporten från förbundet.

Jämtlands gymnasieförbund räknar med rekordökning av antalet elever till hösten. Prognosen är 1329 elever vilket är ungefär 360 fler än höstterminen 2015.

Bild: Lars Ljungmark

Jämtlands gymnasieförbund granskades av Skolinspektionen i höstas. Det blev tummen upp på de flesta punkter utom en.

Förbundet får inte köpa skolläkare och skolpsykologer av så kallade primärkommuner, enligt ett utdrag ur förbundets delårsrapport. Sekundärkommun är förövrigt det vi i vanliga fall kallar landsting eller som i Jämtland, Region JH.

Annons

Annons

Delårsrapporten som sträcker sig fram till april pekar på flera andra saker som har hänt under vårterminen 2016.

Dels har förbundet beslutat att bidra med lite pengar till körkortsutbildningen för vård- och omsorgsprogrammet – allt för att stimulera till att fler söker till utbildningen. Dels pekas det på stora kullar inom det som inför hösten kommer att bli förbundets största program: Språkintroduktion.

"Den kraftiga ökningen av antalet elever på Språkintroduktion under hösten 2015 har stagnerat till följd av ändringarna i migrationspolitiken. Trots det beräknas förbundet ha uppemot 450 elever från och med höstterminen, vilket innebär att Språkintroduktion är förbundets största gymnasieprogram", står det i rapporten.

Tjänstemännen på förbundet noterar att det är mycket svårt att beräkna framtida elevantalet till förbundets utbildningar.

"Det är en utmaning att prognostisera verksamhetsårets resultat med tanke på de snabba förändringar som sker, dels med invandringen men också för att förbundet ökar sina marknadsandelar".

LT berättade i mars om hur den kommunala gymnasieskolan blir allt populärare och att de gymnasiala friskolorna tappar mark. Östersunds gymnasieskola har till exempel förlorat fler än två tredjedelar av förstahandsvalen på bara två år.

Enligt gymnasieförbundets prognos kommer gymnasieförbundet att ta emot 1329 elever till hösten vilket är 16 procent fler än höstterminen 2015.

Annons

"Den nya prognosen för hösten 2016 pekar på att förbundet kommer att ha 270 elever fler än den ursprungliga budgetprognosen inför 2016, vilket innebär cirka 360 fler elever jämfört med hösten 2015".


Lars Ljungmark

063-15 55 19
lars.ljungmark@mittmedia.se

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan