Annons

Annons

Annons

Östersund

Önskelista bidrar till nya miljömål i länet

150 personer har bidragit till en "önskelista" med förslag till hur miljöarbetet i Jämtland/Härjedalen ska få upp farten.

Bakom förslagen finns representanter för jord och skog, det ideella och myndigheter. Deras "önskelista" sammanställs nu hos länsstyrelsen som bidrag till ett nytt miljömålsprogram 2017-20.

Levande sjöar och skogar och ett rikt odlingslandskap är några av miljömålen. Men hittills har de inte uppnåtts och knappast till år 2020 heller med de styrmedel och resurser som finns i dag.

Ett syfte har varit att snabba på miljömålsarbetet är det någon ni kan förändra?

– Våra bedömningar bygger på vad vi vet om miljötillståndet men även vad det finns för nationella styrmedel och vad som är på gång i länet, säger Jimmy Nilsson, miljömålssamordnare på länsstyrelsen.

– Egentligen ska det till en ganska dramatisk ambitionshöjning för att det ska bli ändringar i bedömningarna. Det här är ett sätt att försöka skynda och göra så gott det går på länsnivå, men mycket beror på nationella styrmedel och även EU-lagstiftning.

Annons

Annons

Levande skogar ska även fortsättningsvis vara ett prioriterat område i länet. Och nästa år gör länsstyrelsen en satsning på storslagen fjällmiljö när man går på djupet i den frågan.

– Nyttja och bevara behöver inte vara ett motsatsförhållande, konstaterade länsrådet Susanna Löfgren när länsstyrelsen samlade olika aktörer till miljömålsdagar i februari.

För att hitta lösningar vill hon se samverkan; intressena i ett område skiljer sig ofta åt beroende på om det är rekreation, förädling eller biologisk mångfald.

Levande skogar är ett prioriterat mål som inte bedöms kunna uppnås till år 2020.

– Det krävs ett gott samarbete mellan myndigheter för att ro det här i hamn, konstaterade Peter Newman på Skogsstyrelsen under miljömålsdagarna.

Levande skog handlar till stor del om att ekosystem skyddas, arter ska kunna föröka sig och att värna friluftslivet.

Men värdekärnor avverkas, eller riskerar att avverkas, och det råder brist på gammal skog. LT har tidigare beskrivit hur myndigheter blivit frånåkta när skyddsvärd skog avverkas i länet.

Några förslag om vad som behöver göras går ut på att miljömålssystemet borde belöna de som gör bra saker och tillämpningen av skogsvårdslagen behöver skruvas upp - men hur? Skogsstyrelsen efterlyser också fler och bättre indikatorer som lyser rött innan beslut om avverkning tas.

Annons

Räggån i Bräcke kommun är exempel på ett vatten med stora förekomster av flodpärlmussla. Men för levande sjöar och vattendrag totalt i länet uppnås inte miljömålet, vilket sammantaget gäller för 9 av länets 16 miljömål.

Bild: Lennart Öhd


Lennart Öhd

063-15 55 07
lennart.ohd@mittmedia.se

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan