Annons

Annons

Annons

Annons

Härjedalen

Sista höbärgningen innan byn försvinner

Det handlar om byn Valmåsen i Härjedalen som dämdes över med 24 meter vatten och försvann för alltid 1962.

Bok: Valmåsen. Redigerad av Jan Salomonsson, Anders Svensson och Kerstin Myrtennäs. År: 2014. Förlag: Edvallabok

Annons

Den vackra byn Valmåsen i Härjedalens fjällvärd låg där vattendragen Ljusnan och Tännån mynnade i sjön Lossen. Här hade människor levt på sina jordbruk i decennier. 1962 dämdes byn över med 24 meter vatten och försvann för alltid när Lossenmagasinet fylldes.

Hela trakten med 2500 hektar skogs- och myrmark hade blivit en regleringsdamm.

I boken Valmåsen berättas om sexton gårdar som löstes in, revs och fraktades bort. Några valmåsbor tog med sig ett loftbod att använda som uthus på sitt nya boställe, andra såldes som fritidshus.

Annons

Annons

Det är barnbarnen till Emil Salomonsson, syskonen Jan Salomonsson, Anders Svensson och Kerstin Myrtennäs som med boken vill visa vidden av Härjedalens största dammbygge och vilka konsekvenser det fick för alla i byn

De flesta gårdar i byn finns dokumenterade i boken eftersom Emil Salomonsson fick ett uppdrag av Valmåsens och Tjärnbräckas byamän 1958 att dokumentera gårdar, föreningar, företag och vardagsliv, när det stod klart att Valmåsens by skulle dämmas över vid Lossens reglering och befolkningen skulle tvångsförflyttas. Detta skulle vara genomfört senast hösten 1959.

När bygget av kraftverket pågick sysselsatte det cirka 340 personer och var Härjedalens största byggprojekt vad det gäller både pengar och anställda.

Det här är en bok för den som vill fördjupa sig i Härjedalens historia och få en inblick i vattenkraften och dess miljöpåverkan inför framtidens energibeslut i Sverige. Byn som försvann är en tragisk historia om offrandet av en bygd.

Sista höbärgningen på en gård i Valmåsen intill sjön Lossen sommaren 1960, innan området dränktes i samband med vattenregleringen.

Annons

Annons

Till toppen av sidan