Annons

Annons

Annons

ÖPU

Östersunds pensionärsuniversitet, ÖPU, har genomfört årets första medlemsmöte. Ett femtiotal medlemmar hade mött upp i församlingsgården för att lyssna på Bernth Ohlson, före detta officer vid F4. Han berättade om kontraspionen Per Sterner under rubriken Ett levnadsöde i rikets tjänst.

Mötet inleddes med att ordförande Inger Jonasson hälsade de närvarande välkomna till ett nytt verksamhetsår därefter överlämnades ordet till Bernth Olsson - för dagen iförd uniform.

Vi förflyttades till tiden för finska vinterkriget 1939 och uppsättandet av en frivilligkår. F4 bidrog med 80 man. Chef för bombgruppen blev Per Sterner från F4.

Den 10 januari anlände planen från Sverige och förlades i Veitsiluoto. Den 12 januari ledde flottiljchefen själv en insats mot rysk trupp. Man flög nu för första gången mot en verklig, livs levande fiende. De ryska soldaterna var oförberedda på luftangrepp eftersom det finska luftförsvaret opererade i södra delarna av Finland. Ryska jaktplan skickades upp och fänrik Ian Jacobi stod för den första luftsegern genom att skjuta ner ett ryskt jaktflygplan. I två andra svenska plan fanns flygförare löjtnant Per Sterner, flygförare fänrik Arne Ljung, flygskytt furir Matti Sundsten, även han från Frösön, och flygspanare löjtnant Anders Zachau. De två svenska planen krockar med varandra i luften och besättningarna tvingas lämna planen. Matti Sundsten, som sitter fast i fastbindningsremmarna, landar tämligen oskadd med planet och tar sina skidor och nödproviant och skidar i riktning mot Bottenviken. Efter fyra dagar når han ett finskt förband. Per Sterner och Arne Ljung träffar på varandra i skogen och tar skydd i en lada med kamin. Ryska soldater ser röken från kaminen och de båda tas tillfånga. De flyttas mellan olika fångläger i Ryssland under det att de utsätts för hårda förhör och även skenavrättningar. Från Rysslands sida pressar man de båda fångarna att bli ryska spioner i Sverige. Man lyckas så småningom och i maj återbördas Arne Ljung och Per Sterner först till Finland för en tid i karantän och sedan till Sverige.

Annons

Annons

Per Sterner informerade sina överordnade om vad som hänt i Ryssland och de får skriva på en tystnadspliktsförbindelse. De får skriva ner sina upplevelser som hemligstämplas och låses in. Båda godtar att bli försvarsstabens kontraspioner. Per Sterner återgår till sin tjänst på F4 och så småningom kontaktas han av sovjetiska svenska agenter och hemliga möten sker på Hotell Standard och Grand Hotell – allt med försvarsstabens goda minne. Det James Bond-liknande scenariot leder till att en stor spionliga sprängs. Per Sterner utses i november 1942 till Riddare av Kunglig Vasaorden för väl förrättade allmänna värv och uppdrag. Han får senare även Kungliga Svärdsorden.

Han lämnar F4 och familjen flyttar till olika flygflottiljer. Han pensionerar sig 1964 och flyttar 1971 till Malta med sin fru. Han avlider där 1983,

Bernth Ohlson berättar Per Sterners upplevelser i Ryssland och det dödshot han kände från GPU (rysk säkerhetstjänst) under hela sin tid som flygvapenofficer satte djupa spår och sammanfattningsvis kan sägas att detta blev verkligen ett levnadsöde i rikets tjänst.

Bernth avtackades med applåder och många tog chansen att titta på det material i form av bland annat böcker som han hade med sig. Ordförande informerade om att februari månads möte är årsmöte.

Mötet avslutades som vanligt med kaffe och gott bröd.

Inger Jonasson

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan