Annons

Annons

Annons

Rödkulleprojektet

Spridda åsikter om Rödkulleprojekt

Emot men lite positiv ändå. För, men ändå lite negativ. I opinionsundersökningen om Dählies Rödkulleprojekt finns något för alla.

Åre kommun beställde enkätundersökningen för att reda ut vad kommuninvånarna anser om utbyggnadsplanerna för Rödkulleområdet.

Detta var en kompromiss för den folkomröstning som många medborgare ville ha. Åre kommun valde i stället att tillsammans med Demoskop utforma en enkät med informationsutskick och telefonintervjuer.

Målgrupp var "allmänheten i Åre" och av 994 uppringda intervjuades 500, en svarsfrekvens på drygt 50 procent.

Om politikernas förhoppning var att genom enkäten få klarhet i vad Åres kommuninvånare egentligen tycker om Rödkulleprojektet så lär de bli besvikna.

Visserligen framgår att 40 procent av de svarande är negativa och 37 procent positiva eller mycket positiva. Fler emot än för alltså, men det är ingen klar majoritet och inte blir det tydligare när man ger sig in i djungeln av följdfrågor. Som att folk som är emot utbyggnad ändå kan se det positiva med arbetstillfällen och folk som är för kan känna oro för naturen, för överetablering och rasrisk.

Annons

Annons

Ett exempel på hur mångtydigt det kan bli ger frågan om det finns någon särskilt skyddsvärd del av planområdet som bör lämnas ifred. Det ges inga svarsalternativ utan de intervjuade har fått svara med egna ord.

Där har 41 procent inte svarat eller sagt nej. Av de som svarat sade 12 procent "Ullådalen" och 7 procent "Rödkullen". 13 procent har samlats under "övrigt". Alla andra har gett svar som "område 4 och 5", "ovanför Rödkullen", "övre delen mot Ullådalen", "allt", "fjället". Från detta drar enkätförfattarna slutsatsen att en av fyra är emot utbyggnad i övre området mellan Ullådalsstugan och Rödkulleparkeringen.

Beroende på hur man tolkar dessa olika svar kan slutsatsen lika gärna bli att 80 procent av de 59 procent som svarade inte vill ha utbyggnad i sagda område.

Klart är att boende i Åre-Duved-Ånn är mer negativa än boende i Hallen och Kall. Med andra ord, ju närmare planområdet man bor och ju mer man vistas i området, desto mer negativ är man mot utbyggnad. Men bor man i Marby och aldrig har satt sin fot i Ullådalen är man mer benägen att se det positiva i nya arbetstillfällen.

Själva planprocessen har stått stilla en längre tid. Men efter jullovet ska politikerna sätta sig ner och studera enkäten. Därefter ska de kalla till presskonferens för att presentera sina egna åsikter.

Annons

Hela undersökningen finns att läsa på Åre kommuns hemsida.

Att bevara...

...eller inte bevara. Det blir den stora frågan för politikerna som efter nyår ska bestämma sig för vad de tycker om Rödkulleprojektet.


Elisabet Rydell-Janson

elisabet.rydell-janson@ltz.se

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan