Annons

Annons

Annons

Rödkulleprojektet

Årebor vill ha folkomröstning

Politikernas syn på Rödkulleprojektet skiljer sig markant från lokalbefolkningens. Det anser 18 Årebor som vill ha folkomröstning i frågan.

Kravet på folkomröstning höjs i ett "Medborgarförslag beträffande den planerade exploateringen i Ullådalen/Rödkullen" adresserat till Åres kommunfullmäktige. Det är första gången privatpersoner utan egna intressen i exploateringsområdet yttrar sig och det kommer sent, när kommunstyrelsen snart ska börja behandla samrådshandlingarna.

Bakom förslaget står 18 privatpersoner, några enskilda, andra hela familjer, med bostadsadresser från Staa i väst till Såå i öst. De har gemensamt att de inte tycker att beslutsfattarna i ärendet, tjänstemännen och politikerna på Åre kommun, har uppfattat vilket starkt motstånd det finns mot de planerade exploateringarna.

Annons

Annons

Åre kommun presenterade planprogrammet om Rödkulleprojektet i april 2011. Sedan dess har "ett stort antal invånare i Åre närområde, markägare och även Sveriges största naturvårdsorganisation, Naturskyddsföreningen, opponerat sig mot exploateringsplanerna," skriver de i förslaget.

Själva upplever de att det finns ett stort motstånd mot exploateringen även bland övriga medborgare, men den uppfattningen verkar inte ansvariga på Åre kommun dela. Därför är det viktigt att det framkommer tydligt var medborgarna står i frågan.

I brevet skriver de att det vid ett stormöte i mars i år uttrycktes ett konkret önskemål om en handuppräckning på plats. Detta för att få en uppfattning om hur byborna ställer sig till exploateringen. Men idén fick inget gehör hos kommunen, som avslog begäran med motivationen att en församling på ett möte kunde inte ensamma få representera samtliga invånare i Åres närområde.

Just därför borde man kunna säga ja till en folkomröstning, anser medborgarna bakom förslaget.

Jenny Wickström, som är initiativtagare till förslaget, vill noga framhålla att hon inte är någon bakåtsträvare som inte vill ha utveckling i Åre, däremot vill hon och de övriga att det tydligt ska framgå vad medborgarna tycker i frågan. Om de sedan röstar ja eller nej är en helt annan fråga, menar hon.

Annons


Elisabet Rydell-Janson

elisabet.rydell-janson@ltz.se

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan