Annons

Annons

Annons

Annons

Östersund

Gamla röntgenmetoder missade bruten nacke

Patienten föll från drygt två meters höjd och sökte vård på grund av värk i nacke och axlar.

Men först efter tre vanliga röntgenundersökningar och en skiktröntgen kunde en fraktur i nacken upptäckas.

Händelsen anmäldes till Socialstyrelsen enligt lex Maria och de menar att valet av röntgenmetod bidrog till att patienten drabbades av en försenad diagnos av halsryggsfraktur.

Östersunds sjukhus hade nämligen gamla riktlinjer från 1994 att gå efter.

Patienten föll alltså två meter och sökte vård efter några dagar. Röntgenundersökningen av nacken visade ingen skelettskada och patienten skickades hem med Philadelphiakrage. Patenten fick även tid för ett återbesök två veckor senare.

Annons

Annons

Vi återbesöket fann de vid röntgenundersökningen en liten glidning mellan fjärde och femte halskotorna, men denna glidning bedömdes vara inom normalgränserna. Patienten skickades åter hem med tid för återbesök efter ytterligare sex veckor.

Vid tredje besöket var patientens besvär ganska oförändrade och röntgen visade inget nytillkommet varför kontakt togs med ryggjouren i Umeå för diskussion om vidare handläggning.

I Umeå rekommenderades en skiktröntgen och den visade på en fraktur genom en av de små leder som sitter mellan kotorna i ryggraden, på var sida om mitten i nacken.

Patienten remitterades till Norrlandsuniversitetssjukhus i Umeå för operation.

Socialstyrelsen konstaterar i sitt beslut att dessa frakturer är svåra att upptäcka vid en traditionell röntgenundersökning och de vill att Östersunds sjukhus blir mer frikostiga med att utföra skiktröntgen på personer med misstänkta frakturer i nacken.


Anita Näsberg

anita.nasberg@ltz.se

Annons

Annons

Till toppen av sidan