Annons

Annons

Annons

Annons

Rödkulleprojektet

Sundquist ute ur Rödkulleprojektet?

När Åres kommunstyrelse träffas nästa vecka finns Rödkulleprojektets exploateringsavtal åter med på dagordningen. Men nu med Dählie som enda motpart.

Sundqvists deltagande skjuts på framtiden

På stormötet om Rödkulleprojektet i Åre våren 2011 sågs Maths O Sundquist som en av projektets två stora exploatörer. Nu ser det mer osäkert ut.

Annons

Som LT tidigare berättat ville Åre kommun, innan detaljplaneringen i Rödkulleprojektet sätter i gång, teckna exploateringsramavtal med båda huvudexploatörerna, Dähliebyn Åre AB, som äger merparten av exploateringsområdet, och Rödkullen Exploatering AB, alltså Maths O Sundquists familj, som äger en mindre del.

Ramavtalens uppgift är att reglera hur kostnader och ansvar ska fördelas för hela projektet. Det gäller exempelvis vägar samt vatten och avlopp.

Dählie skrev på sitt ramavtal redan tidigt i våras, men Sundquist har fortfarande inte undertecknat sitt. Ärendet har därför fått skjutas upp flera gånger i kommunstyrelsen och fullmäktige.

Den 12 september träffas kommunstyrelsen för första gången efter sommaruppehållet och då finns ärendet med på dagordningen igen. Men den här gången är förslaget politikerna ska ta ställning till annorlunda. I stället för två separata ramavtal, ett för varje huvudexploatör, föreslås att bara ett ramavtal upprättas mellan Åre kommun och Dähliebyn.

Annons

Annons

Det nya avtalet är inte är beroende av Sundquists deltagande.

I den nya avtalstexten har hänvisningarna till Sundquists fastighet England 1:3 strukits och det framstår som oklart om de södra delarna av projektområdet, mellan Rödkullen och E14, överhuvudtaget kommer att detaljplaneläggas.

En liten öppning lämnas dock för eventuellt framtida deltagande av Sundquists. I tjänsteskrivelsen står att om nya fastigheter, exempelvis England 1:3, ska exploateras i framtiden, ska ett särskilt ramavtal upprättas där kostnaderna delas upp på ett rimligt sätt mellan parterna.

Fakta

Rödkulleprojektet bakgrund

Åres kommunstyrelse beslutade den 14 dec 2010 att medge detaljplanering för Åres så kallade "5e by", även kallat Rödkulleprojektet. Ett planprogram upprättades för hela området, som delades in i 16 delområden från Ullådalen/Buustamon i norr till området ovanför E14 i söder.

Bakom projektet stod två huvudexploatörer:

Maths O Sundquist äger fastigheten England 1:3 som ingår i som del i projektet (14,4 procent) genom företaget Rödkullen Exploatering AB.

Övrig del, 85,6 procent, ägs av Björn Dählie genom Dähliebyn Åre AB.

Även Skistar ingår i projektet men deras del kommer att detaljplaneras separat.

Nästa steg är att detaljplanera området i etapper där man upprättar 10-12 detaljplaner över ett tiotal år. Huvudexploatören Dählie vill att man börjar längst upp i det känsliga Buustamon/Ullådalen-området. Åres kommunstyrelse tar upp frågan den 4 oktober.

Den 12 september tar kommunstyrelsen upp frågan om ramavtal med exploatörerna. I beslutsförslaget finns bara ett avtal med Dähliebyn med, eventuellt avtal med Rödkullen Exploatering skjuts på framtiden.


Elisabet Rydell-Janson

elisabet.rydell-janson@ltz.se

Annons

Annons

Till toppen av sidan