Annons

Annons

Annons

Rödkulleprojektet

"Vi stänger Ullådalen när spaden sätts i jorden!"

Politikerna lyssnar inte!

Det hävdar sju markägare i Ullådalen som i protest mot Rödkulleprojektet tänker stänga sina marker för spår och leder.

De är sju markägare som äger mark på nedre sidan av Ullådalsvägen och bort mot Ullsjön i vad som ofta beskrivs som Årebornas eget rekreationsområde, ett ställe där gäster och lokala fortfarande kan gå på tur och få en känsla av ostörd natur. Men markägarna har känt en stigande oro över utvecklingen alltsedan Björn Dählies markköp i Ullådalen/Rödkullen blev känt och Åre kommun började prata om att "bygga en femte by" i området.

Sedan kom planprogrammet som beskrev Rödkulleprojektet och besannade alla deras farhågor. I september 2011 bjöd de in pressen och förklarade hur de kände, att de inte ville ha någon utbyggnad, i synnerhet inte i de övre delarna av planområdet, i Östra Ullådalen och Buustamon, alltså det område som enligt Åre kommuns plankontor kommer att detaljplaneras först.

Annons

Men trots att de uttryckt sina åsikter i varje möjligt sammanhang, inklusive allmänna stormöten och egna träffar med de politiska partierna, känner de sig totalt nonchalerade.

Annons

Så nu tar de till en mer drastisk åtgärd. Mats Kålen förklarar:

– Vi stänger Ullådalen. När första spaden sätts i jorden stänger vi våra marker.

Han påpekar att allemansrätten naturligtvis gäller och ingen kommer att stängas ute. Men de tänker plocka ner alla ledkors och skyltar på sina respektive markfastigheter.

– Och vi tror inte att gästerna kommer att vilja ge sig ut i omärkt terräng.

#Men kan ni göra det utan att bryta ingångna avtal?

– Vi har inte haft några avtal på minst 20 år, säger Allan Andersson.

Enligt Bengt Persson togs beslut om att sådana avtal skulle skrivas med Åre Destination AB för tre år sedan men inget har hänt än.

– Det tråkiga är att det här kommer att drabba fel personer, nämligen våra gäster, säger Bengt Persson.

#Så varför gör ni det?

– Vi vill stoppa Rödkulleprojektet, få igång en opinion. Vi vill att Ullådalen ska få växa i den takt den alltid har gjort. Vi är inte emot att det finns gäster som åker skidor i Ullådalen men det här är det enda vi kan göra när politikerna inte lyssnar.

.

Fakta

Rödkulleprojektet

Björn Dählie har köpt upp stora markområden i Rödkullen/Ullådalen och planerar tillsammans med Maths O Sundquist och andra markägare en stor utbyggnad av en ”Åres femte by” i området.

Tanken är att området ska byggas ut i etapper med upp till 9 000 bäddar.

Åre kommun är positivt inställd till utbyggnad och står bakom ett planprogram som varit ute på samråd. Kritiska synpunkter kom in från stugägarna i Buustamon, markägare i Ullådalen och länsstyrelsen, som anser att ett planprogram inte räcker utan det krävs en giltig översiktsplan för en så stor exploatering.

Annons

Annons

Markägarna i Ullådalen, från vänster Allan Andersson, Helene Stranne och Bertil Lekting, Arne Granlöf, Sören Kristensson, Bengt Persson och Mats Kålen, stänger sina marker för spår och leder i frustration över att politikerna inte lyssnar på dem i Rödkulleprojektfrågan. De har stöd från Malin Sahlin, Naturskyddsföreningen, tvåa från höger.

Malin Sahlin, Edsåsen, är ordförande i Naturskyddsföreningens Årekrets, som anser att länsstyrelsen är skyldig att starta en tillståndsprocess eftersom Rödkulleprojektet kommer att påverka Åresjön.


Elisabet Rydell-Janson

elisabet.rydell-janson@ltz.se

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan