Annons

Annons

Annons

Rödkulleprojektet

Rödkulleprojektet är igång på flera plan

Innan sommaruppehållet skulle Åres kommunstyrelse godkänna ramavtalen med exploatörerna i Rödkulleprojektet. Men ärendet utgick både då och senare i kommunfullmäktige då ena exploatören, Maths O Sundquist, inte hade skrivit på sitt avtal.

Det har han fortfarande inte gjort.

Åre kommuns förre stadsarkitekt Björn Reuterswärd är kommunens konsult i det gigantiska Rödkulleprojektet och ska precis ut och leta orkidéer i Ullådalen/Rödkullen när LT når honom. Hans arbete är alltså i full gång och han håller inte med om att Sundquists uteblivna underskrift stoppar upp projektet.

Reuterswärd, som träffade Maths O Sundquist så sent som i fredags, antyder på sitt vanliga frispråkiga sätt att de två delägarna inte är helt överens. Han vill inte uttala sig i detalj om själva exploateringsavtalet eftersom det inte är hans område, men säger så här:

– Han (Sundquist, red's anm) har tyckt det har varit lite konstigt och det har väl lite grand skurit sig mellan honom och Björn Dählie. Men han är med i projektet och båda är ju personer som liksom vill styra själva och det kan de inte göra riktigt här.

Annons

Annons

Reuterswärd menar att det är komplexa frågor som avtalas, exempelvis hur man ska dela upp kostnader för vägar och annat rättvist, om de ska delas efter proportioner i ägandet eller på andra sätt. Och vad händer om vissa delar i projektet inte blir av?

Det finns viss misstänksamhet mellan parterna, säger Reuterswärd, och tillägger lite kryptiskt:

– Jag bryr mig inte om hur de äger bara de är något så när överens och här är de bara något så när överens.

Helen Olausson, som på uppdrag av Maths O Sundquist jobbar med Sundquists del av projektet och deltog i mötet med Reuterswärd i fredags, motsäger bestämt dennes beskrivning, det finns enligt henne ingen osämja eller misstänksamhet från Sundquists sida vare sig mot Dählie eller kommunen.

Att han inte skrivit på ramavtalet har helt andra orsaker, som semestrar och att folk varit bortresta.

– Enda anledningen till det är att vi håller på att titta på helheten, hur exploateringen kommer att ske. Det är en massa okända parametrar än. Men det är inga konstigheter, Maths kommer säkert att skriva på det, säger hon.

Hon tillägger att Sundquist har skrivit på det avtal som ger klartecken till detaljplaneringen. Det som återstår är bara ett ramavtal för hela markexploateringen. När själva detaljplaneringen görs kommer det att bli enskilda exploateringsavtal för varje separat detaljplan.

– Jag tycker inte att det här är någon stor sak, avslutar Helen Olausson.

Och även om man på kommunen helst ser att ramavtalen avklaras först tycks det ha liten praktisk betydelse i dagsläget. Reuterswärd fick klartecken från kommunstyrelsen före sommaren att gå vidare med planeringen och det har han förberett för. Det praktiska arbetet är således i full gång på flera plan.

Annons

Annons

- Från kommunens håll har vi beställt grundkarta och geoteknisk undersökning och sådana saker, säger Reuterswärd innan han går ut bland orkidéerna.

Fakta

Rödkulleprojektet bakgrund

Åres kommunstyrelse beslutade den 14 dec 2010 att medge detaljplanering för Åres så kallade "5e by", även kallat Rödkulleprojektet. Ett planprogram upprättades för hela området, som delades in i 16 områden från Ullådalen/Buustamon i Norr till området ovanför E14 i söder.

Bakom projektet står två huvudexploatörer:

Maths O Sundquist äger fastigheten England 1:3 som ingår i som del i projektet (14,4 procent) genom företaget Rödkullen Exploatering AB (Sundquistägda Jemtia AB förekommer också i handlingarna).

Övrig del, 85,6 procent, ägs av Björn Dählie genom Dähliebyn Åre AB.

Även Skistar ingår i projektet men deras del kommer att detaljplaneras separat.

Åre kommun vill först reglera genomförandet av projektet med exploatörerna i två övergripande "Ramavtal Markexploatering", ett för Dählie (Rödkulleområdet 1) och ett för Sundquist, "Rödkulleområdet 2". Totalt innefattas fastigheterna England 1:2 och 1:3, Åre-Berge 2:18 och 3:14, Bräcke 1:8 och 3:5 samt Lien 4:1.

Därefter ska 10-12 detaljplaner upprättas över ett tiotal år, med början längst upp i det känsliga Buustamon/Ullådalen-området.

Ramavtalen med kommunen reglerar vem som ska betala vad och ombesörja vad. Björn Dählie skrev under sitt ramavtal redan i våras men Maths O Sundquist har fortfarande inte skrivit på sitt avtal.

Annons

Maths O Sundquists mark utgör drygt 14 procent av hela projektet och sträcker sig från E14 upp till Rödkullen. Dählies marker går ända upp till Ullådalsstugan. Inräknat de marker där han har avtal med ägarna har Dählie 85,6 procent av projektet.

Annons


Elisabet Rydell-Janson

elisabet.rydell-janson@ltz.se

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan